Houd moed, sta op, Hij roept u!


  • Datum:
  • Organisatie: Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland

De werkgroep Vluchtelingen heeft een onlinebijeenkomst gepland op 6 maart 2021, van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur, onder de titel ‘Houd moed, sta op, Hij roept u!’ Een ieder is van harte uitgenodigd.

Omdat de geplande werkdag van de werkgroep Vluchtelingen helaas fysiek niet door kan gaan, wordt deze online bijeenkomst georganiseerd. Doel is het uitwisselen van actuele ontwikkelingen en in contact te blijven met alle werkgroepen in het land die zich inzetten voor vluchtelingen.

Tijdens deze bijeenkomst zal eerst een algemeen beeld worden gegeven omtrent de meest actuele thema’s van asielproblematiek in Nederland. Daarbij zal bijzondere aandacht worden gegeven aan de positie van ongedocumenteerden in ons land en de voorzieningen en acties die daarbij worden georganiseerd. De pandemie helpt niet in het ondersteunen van mensen maar wij moeten met elkaar de moed niet verliezen! We zoeken naar lichtpuntjes en we bereiden ons voor op nieuwe projecten en activiteiten voor de periode dat we weer helemaal aan het werk kunnen gaan.

In Nederland zetten vele kerken, gemeenten en parochies – en vele van hun leden – zich in om vluchtelingen en asielzoekers in nijpende situaties te ondersteunen, en om het beleid van de overheid om te buigen in een humanitaire aanpak: tijdens deze bijeenkomst hopen we informatie uit te wisselen en elkaar te inspireren.

PROGRAMMA

10.00 uur   Opening door de nieuwe voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen Ineke Bakker. Na de opening wordt een kort filmpje gepresenteerd

10.10 uur   Overzicht van de actuele vraagstukken en thema’s in Nederland door Eduard Nazarski, voormalig directeur van Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland

10.30 uur   ‘Vluchtelingenwerk in deze tijd: hoe houden wij geloof en hoop?’ door prof. dr. Erik Borgman

10.50 uur   Ruimte voor reacties en vragen

11.10 uur   Ongedocumenteerden en betrokkenheid van de kerken (filmpje en vooruitblik naar een werkdag, hopelijk in het najaar)

11.20 uur   Afscheid van Jan van der Kolk, voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen 2010-2021

11.30 uur   Afsluiting & liturgisch moment door ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland.

Opgeven via rvk@raadvankerken.nl vóór 1 maart. Wij sturen u daags van te voren een zoom-link toe.

Voor de gefilmde korte impressies zie ook www.kiesvoorongedocumenteerden.nl