Duurzaamheid in de kerk (3)


  • Datum:
  • Organisatie: GroeneKerken is een project van Tearfund, Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand

Energie en klimaat: Maak je kerkgebouw duurzaam

  • Spreker:
    • Teus van Eck, hij heeft 40 jaar ervaring in de wereld van energie en milieu en werkte mee aan de toolkit van de landelijke GroeneKerken.

Nadere informatie omtrent de webinar volgt nog.

Aanmelden kan al wel.