De positie van de vrouw in hindoeïsme en christendom


  • Datum:
  • Organisatie: Contactgroep Hindoes-Christenen Raad van Kerken in Nederland

WEBINAR
Maltie Koeldiep
Hindoeïsme is een verzamelnaam voor een veelheid aan godsdiensten en filosofische scholen met een prominente rol voor de Veda’s. De oudste Veda, de Rig Veda, laat een hoogontwikkelde samenleving zien waarin vrouwen een vooraanstaande rol in het dagelijks leven speelden. Het lijkt erop dat ze dezelfde status en privileges hadden als mannen. Er waren zelfs vrouwelijke zieners. Sommigen van hen, zoals de zieneres Vagambharni uit de Devi Sukta blijken mensen te zijn geweest met een grote diepgang en begrip.
Maltie Koeldiep zal dit onderwerp benaderen door te kijken naar de rol van vrouwen in bepaalde hindoe-geschriften, met daarin een focus op de Ramayana en Mahabharata.

Mariecke van den Berg
In zijn documentaire van 2013 stelt regisseur Emile van Rouveroy de vraag: ‘Houdt God van vrouwen?’ Hij volgt de strijd van weduwe Hilligje Kok-Bisschop om in haar kerk en haar politieke partij, de SGP, een meer gelijkwaardige positie voor vrouwen te bevechten. Ondertussen zijn er in de Kerk van Zweden inmiddels meer vrouwelijke dan mannelijke predikanten. Hoe kunnen er in het christendom zulke grote verschillen zijn ontstaan tussen kerkgenootschappen, regio’s en landen? Welke aannames over mannen, vrouwen en God zitten daar achter?

Aanmelden
Iedereen die dit webinar wil bijwonen kan zich aanmelden bij Dr. Freek L. Bakker, die tijdens dit webinar als voorzitter zal optreden. Zijn e-mailadres is f.l.bakker51@hotmail.com, zijn 06-nummer 06-13805668. Zo nodig zal een van de technici contact opnemen en assistentie verlenen bij het maken van het benodigde contact. Degene die deel wil nemen, dient te beschikken over software van Zoom. Deze software kan heel makkelijk worden gedownload. Wie problemen heeft met het downloaden of contact leggen, kan contact opnemen met technisch assistent Erik-Jan Stam, e-mail stam@ebg.nl, 06-nummer: 06-55921111.