Crises, wat heeft God ermee te maken


  • Datum:
  • Organisatie: Oecumenisch Platform Noord-Holland

Het Oecumenische Platform Noord-Holland houdt haar jaarlijkse ontmoetingsdag op 30 oktober a.s. in Heiloo. Thema is dit jaar: Crises, wat heeft God ermee te maken.

Gewoonlijk komt op de Oecumenische ontmoetingsdag een maatschappelijke thema ter sprake. Deze keer is het anders en wil men met elkaar het geloofsgesprek voeren: samen luisteren, wandelen, eten, spreken en vieren over wat God betekent voor ons persoonlijk leven en onze kijk op wereld.

Aanleiding is het proefschrift van Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp, die op zoek is gegaan naar de ware aard van de mens. Hij heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van ‘zonde’ in een tijd waarin velen (van ons) niet meer geloven in ‘God als persoon’, maar wel openstaan voor het ‘goddelijke’.

We hebben een gezondheidscrisis, een klimaatcrisis, een vluchtelingencrisis. Ook in ons persoonlijk leven kennen we moeilijke momenten. Komt het allemaal nog goed? En heeft ons geloof in God hier nog iets mee te maken? Geeft het ons een heldere kijk op de ontwikkelingen, ontlenen wij steun aan ons geloof of versterkt het onze somberheid? Dat zijn vragen die aan de orde komen.

Op de ontmoetingsdag is er tijd om in stilte en in gesprek met anderen hierover na te denken: Op zoek naar je diepste Z/zelf en wat jouw drijft als mens.

Aanmelden kan via onze website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact  of email info@oecumenischplatformnh.nl. Onder nieuws vindt u het uitgebreide programma.

Download flyer

Illustratie: Arthur Suusman: Kick at the darkness till it Bleeds daylight