Bijeenkomst lokale raden van kerken


  • Datum:
  • Organisatie: Raad van Kerken in Nederland

De Raad van Kerken in Nederland hecht eraan voeling te houden met wat er leeft aan de basis van de oecumenische beweging. Daarnaast willen we graag het onderlinge gesprek bevorderen tussen degenen die actief zijn in de lokale oecumene. Daarom organiseren we elk jaar een ontmoeting met regionale, provinciale en grootstedelijke raden van kerken en andere oecumenische verbanden.

Vorig jaar vond die ontmoeting vanwege corona online plaats. Vanwege het succes van die bijeenkomst willen we ook dit jaar de bijeenkomst online organiseren. Zo kunnen velen deelnemen aan het gesprek.

Graag nodigen wij u uit voor een online-bijeenkomst per Zoom op woensdag 15 december van 19.30 tot (uiterlijk) 21.45 uur.

Als landelijke Raad willen we het gesprek met elkaar voeren rond de onderwerpen en vragen die u van belang vindt. We verzoeken u daarom, samen met uw opgave, kort aan te geven waarover u graag met ons en/of anderen die actief zijn in een lokale raad van kerken zou willen spreken.

Om een en ander goed te kunnen organiseren verzoeken wij u twee dingen:

  • Wilt u vóór 1 december aangeven of u deel wilt nemen en met hoeveel personen? U kunt, per raad, met maximaal 2 personen deelnemen. Wilt u daarbij ook aangeven welke raad van kerken u vertegenwoordigt? (Stem af met uw lokale raad van kerken wie aan de bijeenkomst zal deelnemen.)
  • Wilt u, desgewenst, aangeven over welk onderwerp u van gedachten wilt wisselen of welke vraag u wilt inbrengen?

Meer informatie: rvk@raadvankerken.nl. Na opgave ontvangt u in de eerste week van december nadere informatie.