Bonhoeffer 75

Begintijd 13 april 2019 12:00

Eindtijd 13 april 2019 15:00

Presentatie van het werkboek op zaterdag 13 april 2019, in de Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 2 te Culemborg. Toegang vrij

9 april 2020: 75 jaar geleden is Dietrich Bonhoeffer geëxecuteerd in kamp Flossenburg. In de jaren daarvoor, die hij doorbracht in de gevangenis, schreef hij naast zijn beroemde brieven ook tien gedichten en een aantal gebeden. Zij geven een directie inkijk in de situatie en gemoedstoestand van de Duitse theoloog. De gedichten en gebeden zijn de inspiratie voor het project Bonhoeffer75. Gemeenten en parochies maken door een boekje via de gedichten kennis de denk- en leefwereld van een christen in barre tijden. Een inspiratiebron voor kunstenaars: dichters, schilders, theatermensen, musici, tekst schrijvers enz. Met creatieve en inhoudelijke impulsen hopen we binnen en buiten de kerk het nadenken over keuzes die wij nu (moeten?) maken op gang te brengen. In de jaren 2019 en 20120 zijn de thema’s van Bonhoeffer, met al verschillen in omstandigheden, nog brandend actueel.

Met medewerking van:
- Christien Crouwel, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland
- Saskia van Meggelen, preses van de synode Protestantse Kerk in Nederland
- Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de Christen Unie in de Tweede Kamer
- Edward van ’t Slot, hoogleraar theologie, voorzitter Bonhoeffer Gezelschap
- Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Comité 4 en 5 mei (gevraagd).

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl