70 jaar Wereldraad

Begintijd 23 augustus 2018 11:00

Eindtijd 23 augustus 2018 18:00

De Wereldraad van Kerken bestaat 70 jaar. Dat wordt gevierd in Amsterdam. Het eerste deel bestaat uit een pelgrimage van gerechtigheid en vrede door de stad.

Vanaf 16.00 uur is er een viering in de Nieuwe Kerk in Amsterdam met o.a. dr. Agnes Abuom, voorzitter van de Wereldraad van Kerken.

(Lees verder ...)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl