Oecumenische Bezinning #70

'Eerste oogst' van de 11e assemblee
Wereldraad van Kerken

WCC 11th Assembly, Karlsruhe, Germany 2022
Dit, 52 pagina's tellende, nummer geeft een eerste impressie van de verschillende thematische bijeenkomsten tijdens de assemblee. Een selectie van de 25 blogs, door Nederlandse deelnemers, geeft een indruk van de sfeer, de bijzondere vieringen en bovenal de vaak onvergetelijke ontmoetingen tijdens de assemblee.

Deze uitgave van Oecumenische Bezinning wil, ook met terugwerkende kracht, het werk en programma van de Wereldraad meer bekendheid geven. We hopen daarmee ook een bijdrage te leveren aan de doorvertaling van de slotverklaringen en andere opbrengsten van deze assemblee in de Nederlandse kerken en kerkelijke organisaties.

Terugblik Inspiratiedag
Werkgroep Vluchtelingen

WebinarWeekVanGebed
Groot was de vreugde toen de werkgroep Vluchtelingen van de Raad op 5 november eindelijk weer een Inspiratiedag kon organiseren voor zijn achterban. Deelnemers kwamen uit het hele land naar Amersfoort om deze dag mee te maken.

Meer lezen

Gebed
voor Iran

1021_InspDagHeader
Het Iraanse volk beleeft een zware tijd. In samenwerking met Samuel Lee schreef Iris Speckmann dit gebed rond hoop en troost. Opdat Iran een ‘knop van vrede in de wereld’ mag worden, zich mag openen als een bloem van hoop.

Meer lezen

Fotocollectie 'Our journey'
vertelt intens verhaal

Placeholder 16|9
Tijdens het solidariteitsbezoek aan Griekenland, ontmoette een delegatie van de Raad de fotografie-klas van opvang-centrum Casa Base. Deze indrukwekkende fotocollectie vertelt hun verhaal.

Meer lezen

Webinar: Aan de slag met
de Week van Gebed

1021_InspDagHeader
Tijdens het voorbereidings-webinar van de Week van gebed voor eenheid reiken MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) tips en inspiratie aan.

Meer lezen

Laudato Si' event
Radboud Universiteit

WebinarWeekVanGebed
De Radboud Universiteit en Laudato Si’ Alliantie Nederland organiseren een event rond de visie van Paus Franciscus. Klimaat, depressie en hoop staan deze middag centraal.

Meer lezen

Expertmeeting 'De inspiratie van ruimzinnig pionieren'

WebinarWeekVanGebed
Wat leert dit boek? En, hoe verder met ruimzinnig pionieren? Naast eerste reacties van Sake Stoppels en Annemiek de Jonge, komen tijdens deze open meeting experts uit de praktijk aan het woord.

Meer lezen
facebook twitter