Raad biedt kamercommissie verslag Solidariteitsreis aan

Main Solidariteitsbezoek Raad Van Kerken 0315
Van 13 tot en met 18 maart bezocht een delegatie van de Raad van Kerken Griekse kerken en hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen. Op dinsdag 5 april overhandigt de Raad zijn bevindingen aan de kamercommissie van Justitie en Veiligheid.

Op dinsdag 5 april zal algemeen secretaris Christien Crouwel, samen met enkele leden van de delegatie, de bevindingen van deze reis aanbieden aan de vaste kamercommissie van Justitie en Veiligheid.

Meer lezen

Oecumenische Bezinning
gaat duurzaam verder

0403banner_OecBez
De reeks Oecumenische Bezinning biedt specials aan rond specifieke thema’s op het gebied van oecumene, geloof en samenleving.

Voortaan ontvangen alle lezers Oecumenische Bezinning als digitale uitgave. Wie toch graag een gedrukt exemplaar ontvangt, kan dat eenvoudig in de webshop bestellen.

Meer lezen

Oecumenische Bezinning #69
35 jaar Kerk en Milieu

CompilatieOecumenischeBezinning-69
Deze eerste uitgave in nieuwe vorm biedt een overzicht van 35 jaar oecumenische inzet op het gebied van ‘Kerk en Milieu’.

Lees het overzicht '35 jaar Kerk en Milieu'
beluister bespiegelingen van samensteller Kees Tinga.

(Klik Aanmelden, en vink ook 'Oecumenische Bezinning' aan)

Voorjaarsconferentie
Werkgroep Vluchtelingen

Voorjaarsconferentie
De werkgroep nodigt u van harte uit om op zaterdag 14 mei in gesprek te gaan over de ontwikkelingen van deze tijd. Het thema luidt: ‘Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg Uw geboden niet voor mij.’

Meer lezen

Aan de moslimgemeenschap in Nederland

Tabitha van Krimpen
Namens de Raad van Kerken in Nederland brengen voorzitter en algemeen secretaris groeten over en wensen de moslim-gemeenschap een gezegende Ramadan 2022.

Meer lezen

UITNODIGING: Oecumenelezing 2022 | Geertekerk, Utrecht

Plenaire Raad, 9 februari 2022
In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede wil de Wereldraad getuigen van hoop op een betere toekomst. Het thema van aanstaande assemblee, ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’, staat ook in de Oecumenelezing centraal.

Peter Nissen zal in deze Oecumenelezing spreken over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan.

Een jongerenpanel geeft, onder leiding van Christien Crouwel, aansluitend respons op de inleiding. Daaraan nemen deel Ruben van der Kaap, Crystalina Agyeman-Prempeh, Tabitha van Krimpen en Fokke Wouda. Van harte welkom!

Meer lezen en aanmelden

Nieuwe 'hei-ochtend'
voor de Raad

Heidag0403
Op vrijdagmorgen 13 mei, voorafgaande aan de jaarlijkse Oecumenelezing, zullen de leden van de plenaire Raad en alle beraad- en werkgroepen samenkomen voor een breed overleg.

Meer lezen

Klimaatwandeling
Amsterdam

Vacature
De Raad van Kerken Amsterdam organiseert (stille) zaterdag 16 april 2022 een klimaatwandeling door Amsterdam-Oost, als variant op de Walk of peace.


Meer lezen
facebook twitter