Raad van Kerken in Nederland

Vieren | Oecumenisch Leesrooster

LEESROOSTER 2013 - 2022

NB: correctie: Op de zesde zondag van Epifanie heeft het Dienstboek van de PKN in het C-jaar een fout gemaakt (blz. 1201). De vermelde evangelielezing moet zijn: Lucas 6,17-26 en niet Lucas 6,27-38 die immers voor de zevende zondag van Epifanie genoteerd staat. Kennelijk heeft het Oecumenisch Leesrooster deze fout geprolongeerd.


De werkgroep Oecumenisch Leesrooster heeft een rooster gemaakt voor negen jaar. Het rooster spreidt zich daarmee over een veel langere periode uit dan tot nu toe gebruikelijk. Daardoor is het mogelijk meer balans te brengen in de lezingen over een wat langere periode. Ook elementaire lezingen (een term van Jaap H. van der Laan) krijgen een plek. De werkgroep bedoelt daarmee de lezingen die representatief zijn voor de afzonderlijke Bijbelboeken. Het gaat om de gedeelten die in de gang van het kerkelijk jaar onmisbaar zijn, die kerygmatisch of godsdienstpedagogisch vooropstaan of waar in de praktijk van het vieren het meeste plezier te beleven valt.
Als onderlegger is opnieuw de ABC-indeling van het Lectionarium ’69 benut, namelijk in de versie van het Dienstboek van de PKN. Evenals in voorgaande jaren zijn de epistels op de groene zondagen hersteld met gebruikmaking van het Oud-Katholiek Lectionarium.

Onder het ABC-jaar ligt het oude eenjarige rooster dat in zijn voor-tridentijnse gestalte bewaard is gebleven in de lutherse en anglicaanse traditie. Het heeft met name in het A-jaar onmiskenbare sporen nagelaten. De werkgroep heeft ervoor gekozen in het jaar 2017 – ter gelegenheid van vijf eeuwen Reformatie – de lutherse leeswijze een jaar lang in te roosteren. Dat zal, naast historische redenen, ook bijzonder nuttig zijn om het nieuwe Liedboek, dat vanaf mei beschikbaar is, beter te leren kennen.

Het bureau van de Raad van Kerken voert af en toe op twitter discussies met mensen over het rooster. Er loopt bijvoorbeeld een discussie met Folkert de Jong, die twittert onder de naam ‘jongedominee’. Hij liet weten de keuzes in het leesrooster soms vreemd te vinden en exegetisch lastig te herkennen. Om over dat soort thema’s het gesprek verder te voeren en ook om de mogelijkheden die ontstaan door de invoering van een nieuw liedboek beter in beeld te brengen, zal de presentatie van het nieuwe leesrooster gepaard gaan met een studiemiddag. Het bureau is van plan om naast de steeds te actualiseren website over het rooster ook een beperkte folio-uitgave aan te bieden.

Uitgevers werken nu al aan ondersteunend materiaal voor bladen als Kind op maandag/ zondag, De Eerste Dag en Bonnefooi.

Op de zesde zondag van Epifanie heeft het Dienstboek van de PKN in het C-jaar een fout gemaakt (blz. 1201).

De vermelde evangelielezing moet zijn: Lucas 6,17-26

en niet Lucas 6,27-38 die immers voor de zevende zondag van Epifanie genoteerd staat.

Kennelijk heeft het Oecumenisch Leesrooster deze fout geprolongeerd.


Oecumenisch Leesrooster 2013 - 2022 (pdf): klik hier
Oecumenisch Leesrooster 2013-2014 (pdf, met data): klik hier
Oecumenisch Leesrooster 2014-2015 (pdf, met data): klik hier
Oecumenisch Leesrooster 2015-2016 (pdf): klik hier
Oecumenisch Leesrooster 2016-2017 (pdf): klik hier
Oecumenisch Leesrooster 2017-2018 (pdf): klik hier
Oecumenisch Leesrooster 2018-2019 (pdf): klik hier
Oecumenisch Leesrooster 2019-2020 (pdf): klik hier
Oecumenisch Leesrooster 2020-2021 (pdf): klik hier
Oecumenisch Leesrooster 2021-2022 (pdf): klik hier

Algemene informatie
Dit leesrooster (ook bekend als het "rooster van De Eerste Dag" of het rooster van "Kind op zondag") is vervaardigd in opdracht van de Raad van Kerken in Nederland. Het leesrooster dient al meer dan 30 jaar als leidraad bij de eredienst in gemeenten/parochies van vele bij de Raad aangesloten lidkerken. Ook is het rooster de basis van bijbeluitleg op scholen en zondagscholen.
Het Oecumenisch Leesrooster heeft zo'n opzet, dat de gebruikers ervan mogelijkheden hebben om te variëren en eigen keuzes te maken.

 


Onderliggende pagina's:
  • Oudere informatie