Plenaire Raad

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Aan de plenaire Raadsvergaderingen nemen deel:

D.A.C.A. Gudde, voorzitter
K. Nieuwerth, vice-voorzitter
H. van de Streek, interim algemeen secretaris
J.A. Visscher, penningmeester


LIDKERKEN

Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

J.H.J. van den Hende
G.R.M. van Dartel
A. Bultsma
G.J.N. de Korte (secundus)
L.F.M. van Oers (secundus)

Protestantse Kerk in Nederland
R. de Reuver

Y. Luinenburg

J. Galjaard
M. van der Klooster (secundus)
S. van Meggelen (secunda)

Oud-Katholieke Kerk
J.A.O.L. Vercammen
D. Schoon (secundus)


Remonstrantse Broederschap
P.J.A. Nissen
J. Röselaers (secundus)

Algemene Doopsgezinde Sociëteit
S. van der Meulen
H.W. Stenvers (secundus)

Evangelische Broedergemeenten in Nederland
J. Welschen
S. Bernhard (secundus)

Genootschap der Vrienden (Quakers)
J.K. Zevenbergen
M.J. IJspeert (secunda)

Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland
A. Aydin
S. Dogan (secundus)

Leger des Heils
A.E. van Hal
vacant (secundus)

Anglicaanse Kerk in Nederland
J.R. Albers
R. Crew (secundus)

Koptisch-Orthodoxe Kerk van Alexandrië
Y. Thabet
R. Gerges (secunda)

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
H.M. Jager
vacant (secundus)

Orthodoxe Kerk in Nederland
Th. van der Voort
H. Bos (secundus)

Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
P. Klene
E. Diersmann (secundus)

ASSOCIATIE

Basisbeweging Nederland
J. Nottelman
J. Höhne-Sparborth (secundus)

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
R. de Raad
E.M.F. Karg (secundus)

Vrijzinnigen Nederland
L.J. Houweling
J. de Wit (secundus)

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
M.H. Jonker
P. Grim (secundus)

adviseurs beraadgroepen
H.W.M. Rikhof  - beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap
A.H.M. van Iersel - beraadgroep Samenlevingsvragen
J.P. Schouten - beraadgroep Interreligieuze ontmoeting

Journalistiek ambassadeur
T.J. Tabak

Ambassadeurs Raad van Kerken
R.M. Witteveen - bovenplaatselijk werk (foto trein hiernaast)
J.W. van der Linden - plaatselijk werk (foto buiten hiernaast)
R. Bronkhorst - journalistiek ambassadeur (foto onderaan links)
T.J. Tabak - journalistiek ambassadeur (foto onderaan rechts)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl