Aken, 22 maart 2019: Euregionale Oecumenische Conferentie 2019

Op vrijdag 22 maart 2019 vindt in Aken (Dld.) de Euregionale Oecumenische Conferentie 2019 plaats, met als thema: Angst en Agressie, vragen en pogen een antwoord te vinden

Aanvallen op hulpverleners, zoals brandweer-lieden en politieagenten worden in de media breeduit bediscussieerd. Maar niet alleen deze groepen mensen worden agressief benaderd, ook medewerkers in de geestelijke verzorging, verpleging, school en kerk. Waarom richt deze agressie van mensen zich tegen beroepsgroepen die juist hulp en bescherming bieden? Hoe kunnen deze 'getroffenen' met hun angst omgaan, die door deze aanvallen opgeroepen wordt? En welke bijdragen kunnen de kerken in de Euregio leveren om angst en agressie tegen te gaan? Bij de Euregionale Oecumenische Conferentie 2019 wil de organisatie deze vragen in Euregionaal verband met de deelnemers bekijken en trachten antwoorden te vinden. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd.

Het programma bevat onder andere een referaat van Prof. dr. Th. de Wit - Universitair Docent sociale en politieke filosofie en Bijzonder Hoogleraar ‘Vraagstukken geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen’ aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg - over 'Botsende identiteiten in de liberale veiligheidsstaat'.

Aansluitend 3 workshops met:
- De mogelijkheid door te praten met Prof. De Wit;
- Hendrine Verkade van Kerken met Stip over hoe ga je om met mensen die uit detentie komen,
opvang van ex-gedetineerde in een parochie met het vraagstuk van de confrontatie slachtoffer
en dader;
- Agressie op scholen, in de kind- en jeugdhulp. Werkgroep Kaleido uit België;
- Een referaat van Alexander Cremer – agressie en geweld in een psychiatrische context.

Aansluitend 3 workshops met:
- Alexander Cremer Conceptuele omgang met agressie en geweld in de context van de psychiatrie;
- Pastor Hannig, bisdom Aachen, samen met ds. Marco Luijk, Classispredikant classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, Protestantse Kerk in Nederland, allebei betrokken rondom de geestelijke begeleiding van politie mensen;
- Pastor Charles Cervigne, een pastor uit Duitsland die door asielzoekers agressief benaderd is en Lianne Overbeeke, pastoraal werkster/geestelijk verzorger, een voorbeeld uit Limburg waar statushouders uit een dorp gepest zijn en de parochie het uitdrukkelijk voor hen opnam.

Deelnemende organisaties:
- Bisschoppelijk gedelegeerden voor de Oecumene van het Bisdom Aken en het Bisdom
Roermond;
- Caritasverband voor het Bisdom Aken;
- Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, Protestantse Kerk in Nederland;
- Dienst Kerk en Samenleving Bisdom Roermond;
- Kirchenkreis Aachen van de Evangelische Kirche in het Rijnland;
- Protestantse Gemeenten in het district Luik van de Verenigde Protestantse Kerk in België;
- Vicaris van het Duitstalig Gebied van het Bisdom Luik.

Euregionale Oecumenische Conferentie 2019, vrijdag, 22 maart 2019, inloop 9.30 – ca.15.45 uur, Haus der Evangelische Kirche, Frère-Roger-Straße 8-10, D – 52062 Aachen. 

Deelnemersbijdrage (bij aanvang conferentie te voldoen) incl. warme maaltijd en koffie € 25, studenten € 10. Aanmelden tot 15 maart 2019 via e-mail: dehaan-verduyn@freeler.nl.

Download de uitnodiging met alle informatie via deze link [PDF].

Afbeelding: Haus der Evangelische Kirche, Aachen. Foto: Molgreen/Wikipedia.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl