Steun

Word 'Maat van de Raad'

Klik hier om u online aan te melden

De Raad van Kerken in Nederland zoekt maatjes in den lande; donateurs die de oecumenische organisatie een warm hart toedragen. 
De hulp van mensen aan de basis is nodig om mensen over de streep te trekken om donateur te worden. Op het moment dat iemand hen persoonlijk aanspreekt, wordt de kans beduidend groter dat men zich daadwerkelijk meldt als contribuant.

Giften kunnen overgemaakt naar IBAN:
NL09 INGB 0000 5598 39 t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad te Amersfoort o.v.v. 'Maat van de Raad'.

Wat doen wij met uw bijdrage?
De Raad verwacht met de extra middelen meer activiteiten te kunnen ontplooien op oecumenisch gebied. Drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken, maakte tijdens het 40-jarig jubileum van de Raad van Kerken bekend dat de kerken zich willen inzetten om jongvolwassenen een centralere plaats te bieden bij de kerken. Onder het motto 'opdat zij allen één zijn' worden nieuwe activiteiten gestart en lopende projecten belegeid, waaronder het stimuleren van kerkennachten bij de plaatselijke raden en het uitbouwen van de samenwerking tussen de kerken. 

Voor deze impulsen heeft de Raad van Kerken voor de komende jaren behoefte aan financiële middelen. Het bureau van de Raad van Kerken voert doorlopend actie om nieuwe donateurs te kunnen inschrijven die bereid zijn jaarlijks bij te dragen aan het oecumenische werk. In totaal gaat er per jaar iets meer dan twee ton om bij de Raad. De deelnemende kerken staan garant voor meer dan negentig procent van de kosten. 

Wat kunnen lokale Raden van Kerken doen?
De Raad vraagt plaatselijke en regionale raden om de eigen achterban te benaderen met artikelen in parochie- en kerkbladen en persoonlijke gesprekken. 

De Raad van Kerken en de Stichting Vrienden van de Raad zijn beide erkend als ANBI (RSIN 821586142, groepsbeschikking)

Downloads:
Download folder 
(pdf)
Download folder collecte om te printen
Download folder collecte om in te zien

Aanmelden:
Klik hier om u online aan te melden

 

Meer informatie vindt u hier:

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl