Teksten bij 50 jaar

Diverse mensen hebben gevraagd om de teksten die in de liturgie werden gebruikt bij de viering van vijftig jaar Raad van Kerken in Nederland. We plaatsen de teksten hieronder. Het gaat om gebeden en een geloofsbelijdenis. De meeste daarvan hebben als basis een tekst die door jongvolwassenen is geschreven. Fokke Wouda (RKK) en Vallery Linger (EBG) hebben deze teksten ook tijdens de viering uitgesproken. De voorbeden zijn in de viering uitgesproken door ds. Saskia van Meggelen, preses van de PKN. 


Liturgische teksten tijdens de viering van vijftig jaar Raad van Kerken
Gebed van bescheidenheid

Afgewisseld met Lied ‘Wek mijn zachtheid weer’ (pag. 44 bundel ‘De Geest waait’)


God van ons verleden
U ziet de pijn die wij elkaar en u doen
Als wij kerk willen zijn zonder elkaar
Wij bidden u:


……zingen-

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.


God van ons heden,
U ziet de pijn die wij elkaar en u doen
Als wij leven alsof de ander er niet is.
Wij bidden u:

…..zingen-


Goede God,
U ziet de pijn die wij elkaar en u doen
Als wij niet samen uw volk willen zijn
En niet samen voor deze wereld zorgen
Heer, vergeef ons.
Leer ons bidden:

……- zingen


Gebed van dankzegging


God van ons heden
Vandaag danken wij voor wat wij ontvingen
Geloof, hoop en liefde
Hervonden vertrouwen, het helen van wonden
Maar bovenal een nieuw verlangen
Om samen te zijn en samen te gaan
Verbonden in uw naam
Heer, ontferm u over ons

God van onze toekomst
Met u bidden wij:
laat ons allen één zijn, zoals u één bent
Opdat de wereld gelooft
en wij met iedereen uw weg kunnen gaan:
Een pelgrimage van gerechtigheid en vrede,
Delend in uw aanwezigheid
Heer, kom ons tegemoet


Geloofsbelijdenis


Wij danken God,
onze lieve Vader.
Woorden schieten te kort
om Hem de glorie te geven die Hem toebehoort.


Wij danken God,
voor Zijn genade,
voor de liefde, die Hij heeft voor Zijn schepping.


Wij danken God,
dat wij altijd bij Hem terecht kunnen,
dat Hij ons nooit en ten nimmer laat vallen,
dat Hij altijd een hand uitstrekt,
en wacht tot wij deze vastgrijpen.

Ik belijd Hem nodig te hebben.
Elke dag opnieuw.
Ik hoop dat wij Hem nog beter mogen leren kennen.
Ik bid dat wij in Hem diepgang in ons leven ervaren.
Dat wij intimiteit met God mogen kennen.
Dat wij in Gods aanwezigheid vreugde vinden.
Ik vertrouw dat God ons hart beschermt tegen de zonde van de wereld.
Ik erken dat wij leven in een wereld met hebzucht, macht, zelfverheerlijking.
Ik spreek uit, dat Jezus mijn koning is en blijft.
Ik verheug me op de toekomst met God.

Ik verwacht een wereld waar rechtvaardigheid de overhand heeft.
Een wereld zonder angst.
Een wereld waarin iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.
Een wereld waarin uitdaging ons dichter bij koning Jezus brengt.
Een wereld waarin Gods Geest ons kennis en wijsheid verleent.
….
God is goed voor ons.
Hij zegent, zalft met kracht, en vuur en de heilige Geest.
Wij roepen elkaar op hierin te leven.
Want dan zullen we miracles aanschouwen.


Voorbeden voor de wereld
Afgewisseld met ‘Wij gaan verder in vertrouwen / dat de Heer ons leiden zal’ (Pag. 24 bundel ‘de Geest waait’)


Heer, wees met ons begaan,
met ons die pelgrimeren door het leven.
We zoeken uw gerechtigheid, uw vrede.
Zo bidden we u samen:
…… (zingen)


We bidden u voor de volkeren.
Israël en Palestina.
Noord- en Zuid-Korea.
Eritrea en Somalië.
Afghanistan en Syrië.
We bidden om vrede.
We bidden om vrijheid van geloof.
We bidden om perspectief van leven.
Zo bidden we samen:
…..(zingen)


Voor de sterken bidden we
die beslissende woorden op schrift stellen,
dat ze denken
aan de zwakkeren en de kwetsbare mensen.
Dat ze gevoelens aan de dag leggen
voor mensen met pijn en verdriet.

Doe onze ogen stralen omdat we elkaar herkennen.
Geef ruimte in ons hart gevuld door uw liefde.
Zo bidden we samen:
…..(zingen)


Here, zet ons op de weg
dat we de gerechtigheid dienen,
dat we de vrede tegemoet gaan.
Wil zelf de herder zijn
en ga ons voor.
Dat we in vrede met elkaar leven in een land,
waar melk en honing is.
Richt ons op als we struikelen.
Iedere dag een nieuw begin.


Amen

Foto: De mensen die de liturgie verzorgden zaten op de eerste rij; vooraan Vallery Linger en helemaal aan het eind voor de kenners nog net zichtbaar Fokke Wouda

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl