Enquete Week van gebed 2018

U ontvangt in het kader van de Week van gebed voor de eenheid 2018 de nieuwsbrief Week van gebed van de Raad van Kerken. Enkelen hebben ons geïnformeerd over de dienst die gehouden is op de zondag dan wel over de bijeenkomsten in de Week. Het basismateriaal voor de Week van Gebed komt dit jaar uit de Cariben.Het thema van de Week van Gebed is ontleend aan Exodus 15, het lied van Mozes en Mirjam, na de tocht door de Schelfzee. Voor Nederland is er de titel aan mee gegeven van ‘Recht door Zee’.

Dit jaar hebben we enkele toegespitste vragen in de enquête van de Week van gebed. Om een beeld te krijgen helpt het ons als u de enquête wilt invullen. Wij vernemen graag hoe u de Week van gebed heeft beleefd en wat wij wellicht kunnen verbeteren. Het invullen kost ongeveer 5 à 10 minuten van uw tijd. Mogelijk hebt u ook materiaal besteld en ontvangt u onze enquête twee keer. Daarvoor onze excuses.

Mocht u het materiaal hebben doorgestuurd of menen dat een ander beter de enquête kan invullen, wilt u deze mail dan doorsturen?

http://www.raadvankerken.nl/enquete/4/week_van_gebed

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Raad van Kerken in Nederland


NB : Onze eerstvolgende nieuwsbrief zal zijn wanneer thema is vastgesteld voor 2019. Dat zal ongeveer mei/juni 2018 zijn.Raad van Kerken in Nederland - Kon. Willhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort. Af- en aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via rvk@raadvankerken.nl

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl