Oktober 2008, jaargang 1, no. 5

U ontvangt hierbij een e-flits van de Raad van Kerken in Nederland met daarin het laatste oecumenische nieuws. Een abonnement is gratis.

PUBLIEKE FIGUREN
René Paas (CNV), Kees Waagmeester (zingeving PvdA) en Bara van Pelt (Ikonpastoraat) vertellen op 10 oktober over het effect van het gebed in hun werk. Reacties volgen van onder meer ds. Arenda Haasnoot (PKN), mgr. Jan van Burgsteden (RKK) en ds. Peter Kos (Evangelische Alliantie). Vanaf 15.00 uur in de Schakel te Nijkerk. Toegangskaarten: rvk@raadvankerken.nl.

AMBASSADEURS
De Raad van Kerken heeft acht jonge ambassadeurs aangesteld. Op 19 september zijn ze geïnstalleerd. Ze schrijven een column op de website van de Raad. Jochem Sprenger bijt daarin het spits af. Ze treden een jaar lang naar buiten als pleitbezorgers voor de oecumene.

ARMOEDEBELEID
De Raad van Kerken heeft besloten het armoedebeleid voor nog drie jaar op de agenda te plaatsen. De werkgroep Arme Kant van Nederland / EVA heeft een plan met zo'n 8 nieuwe projecten. Het aantal voedselbanken groeit nog steeds in Nederland.

BELASTINGDIENST
De belastingdienst voert een publiciteitscampagne om uit te leggen dat giften aftrekbaar zijn. De Raad hoort bij de goede doelen waarvoor dat geldt. De Raad heeft enkele tienduizenden euro's nodig van particuliere gevers wil de begroting sluitend zijn.

SCHULDBELIJDENIS
De paus doelde met zijn schuldbelijdenis in het millenniumjaar ook op de gereformeerden. Dat staat in WARC/RKK-document 'De kerk als gemeenschap van gezamenlijk getuigenis van het Koninkrijk Gods'. Nu in het Nederlands verkrijgbaar.

GELOOFSCOMMUNICATIE
Ds. Hans van Ark (missionair werker PKN), prior Klaas Fongers (abdij Berne) en ds. Ruud de Boer (GKV Leusden) laten zien wat geloofscommunicatie betekent voorbij de schaamte. Op 7 november van 16.00 uur tot 20.00 uur, Immanuelkerk te Ermelo. Wilt u deelnemen, dan graag aanmelden.

CYPRUS
Goos Minderman, John van Tilborg en Geesje Werkman wonen de consultatie bij op Cyprus vanaf 7 oktober. Ze zijn bij een bijeenkomst van de Conferentie Europese Kerken (CEC) en de Churches' Commission for Migrants in Europe (CCME). De organisaties fuseren en geven samen impuls aan vluchtelingenbeleid.

ALBAYRAK
Staatssecretaris Albayrak spreekt bij de werkdag die de werkgroep Vluchtelingen organiseert op 1 november in Amersfoort. Men kan zich opgeven via nve@justitiaetpax.nl.

INFORMATIE
Moch u deze Oikoumene-flits niet meer willen ontvangen, dan kunt u dat via rvk@raadvankerken.nl laten weten. Via www.raadvankerken.nl kunt u meer informatie krijgen.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl