Kloosterervaring

Het kloosterleven is populair. Misschien niet bij kloosterlingen zelf. Want ondanks de uitvergrotingen in de media over nieuwe leden blijft het aantal klassiek ingevulde kloosters slinken. Maar het kloosterleven bloeit wel op een andere manier. Het ritme van de liturgische tijd, de stilte, de bezinning; het zijn stuk voor stuk elementen die niet alleen bij rooms-katholieken in tel zijn. Ook protestanten en seculiere mensen waarderen de orde. En je ziet dan ook, dat het aantal kloosters met een protestantse en oecumenische achtergrond groeit. Daarnaast zijn er diverse groepen en organisaties die retraites en bezinningen aanbieden.

Eén daarvan is het team van Vadere. Een vijftal teamleden organiseert de ervaring, onder hen Jos van Remundt, de docent levensbeschouwing, met wie de Raad van Kerken al weer enige jaren afspraken heeft omtrent het aanbieden van interreligieuze rondgangen door te stad Amersfoort met PABO-studenten. Een belangrijk motto bij zijn werk onder de toekomstige docenten is ‘Geef hen geen boodschap mee, maar leer ze zelf boodschappen doen’. Over het kloosterinitiatief zegt hij: ‘Inmiddels geef ik jaarlijks een aantal bijeenkomsten en cursussen rondom klooster- en christelijke spiritualiteit vanuit verschillende invalshoeken. Het bijzondere wanneer ik dat kan doen in een klooster is omdat de sfeer daar fijn is en vanwege de rust die er heerst’.

‘We beginnen met een kennismaking met elkaar en het kloosterleven’, zo leggen de initiatiefnemers de kloosterontmoetingen uit. ‘Gaandeweg raak je midden op de brug vertrouwd met elkaar en met de spiritualiteit van het kloosterleven dat bestaat uit Psalmen, stilte en de Regels van Benedictus. Door in gesprek te gaan met de andere groepsleden, de zusters en een tweetal begeleiders zal je in staat zijn om, wanneer je bij de andere kant van de brug aankomt, je eigen Regel en psalm te schrijven en deze te delen met de anderen’.


‘Psalmen’, zo schrijft Gerard Swüste, één van de andere teamleden, ‘zijn zeer oude liederen/gedichten die tot op de dag van vandaag worden gebeden en gezongen. In de Psalmen komen alle kernthema’s van de Schrift aan bod: schepping, uittocht, woestijn, ballingschap, Tora, profetie etc. De mens bezingt dit alles, soms in een danklied, soms in een klaagzang. Zo vormen de Psalmen het emotionele hart van de Schrift. Ze zijn het antwoord van de mens aan God over alles wat hem in het leven overkomt. Die emoties blijken door de eeuwen heen nauwelijks veranderen. Daarom zijn de Psalmen nog altijd actueel. Ze bezingen wat in mensen omgaat. Ze hebben het ook over gevoelens die we voor onszelf misschien wel liever niet willen toegeven, zoals woede en wraak. Psalmen maken duidelijk, dat je tegenover God je hart mag luchten, geen blad voor de mond hoeft te nemen. En ze spreken de overtuiging uit dat God altijd luistert.’


Op de website ‘www.vadere.nl’ staat het concrete aanbod met onder meer al van 17-19 oktober een mogelijkheid om mee te doen.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl