Jurylid Webfish Awards

Suzanna Vergouwe  (1976) zal namens de Raad van Kerken als jurylid meedoen bij de beoordeling van de websites die worden ingezonden voor de Webfish Awards. Dat heeft de Raad van Kerken vrijdag 4 december meegedeeld.

Eerder deze week werd al bekend dat de Raad van Kerken gaat participeren in de organisatie van de Website Awards. Het moderamen had daartoe besloten op verzoek van de IKON, één van de initiatiefnemers. Suzanna Vergouwe is van huis uit cultureel antropologe. Ze werkt voor het Skan-fonds in Hilversum. Ze was een jaarlang met de Raad van Kerken verbonden als ambassadeur voor de oecumene. Zij is één van vijf juryleden en kijkt vooral naar de sites vanuit het perspectief van de gebruiker.

De Webfish Awards worden jaarlijks uitgereikt voor in het oog springende websites van plaatselijke parochies, gemeenten en christelijke organisaties. De Raad beoogt met de deelname de populariteit van websites te vergroten en de kwaliteit te verbeteren. 

Kerken, particulieren en organisaties kunnen vanaf januari hun websites voordragen voor een award. Beoordeling vindt plaats in twee categorieën: websites van plaatselijke gemeenten en overige christelijke websites. De nominaties en de prijzen worden naar verwachting in de loop van maart bekend gemaakt. De prijsuitreiking staat gepland voor de kerk- en gemeentebeurs, die op 19 en 20 maart 2010 wordt gehouden. 

Aan de Webfish Awards voor 2009 werd meegedaan door 215 inzenders; de meeste (121) kwamen uit de categorie 'parochie en gemeente', de andere vielen onder overige websites. Het Isidorusweb en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Nijmegen hebben afgelopen jaar de gouden award gewonnen. De zilveren en bronzen awards gingen respectievelijk naar www.remonstranten.org (zilver) en www.katholiekgezin.nl (brons). De prijzen in de categorie gemeenten en parochies gingen naar respectievelijk www.pinkstergemeente-agape.nl (zilver) en http://nomadensoest.wordpress.com (brons).

De organisatie van de awards wordt nu gedragen door de IKON, de PKN, de Stichting Leve de Kerk en de Raad van Kerken.

Foto: Suzanna Vergouwe

 

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl