Brief uit Genève

Lieve zus,

Je voudrais shampoo et un tandenborstel, s'il vous plaît. Bij het inpakken van mijn spullen ben ik wat elementaire dingen vergeten. In een supermarkt in Genève zet ik dit alsnog recht. Ik ben nu echt klaar voor mijn studie in Bossey. Bossey is het studiecentrum van de Wereldraad van Kerken. Het ligt verscholen in de bossen rond het meer van Genève.

De Wereldraad is een toonaangevende speler in de oecumene. Van september tot en met februari mag ik hier studeren, wonen, liturgie vieren en sporten met zo'n veertig studenten van over heel de wereld. De bewoonde wereld in het klein. Ik vind het nu al erg boeiend om een aantal maanden deel uit te mogen maken van die wereld: zoveel kleuren, geuren, gelaatstrekken en talen. Dan hebben we het nog geen eens gehad over de dieren, planten en het landschap hier in de omgeving. Een bonte verzameling, die bewoonde wereld.

Oecumene betekent oorspronkelijk ook 'de (hele) bewoonde wereld'. Later heeft het ook als betekenis gekregen 'de kerk in de hele wereld'. Het gaat dan om het zichtbaar maken van de beleden eenheid van de kerk. De dichter Willem Barnard vraagt zich echter al ver in de vorige eeuw af of er niet te zwaar getild wordt aan dit oecumenisch streven naar eenheid. "Is het niet vromer, wijzer, te overdenken wat de Heer met die verdeeldheid i.p.v. aan die verdeeldheid kan doen." Verdeeldheid daagt namelijk uit om tot de kern te komen. Wat is de kern? Het is een vraag die regelmatig bij mij terug zal keren in Bossey. Is er wel een kern?

Willem Barnard ziet in de kerkgeschiedenis twee kernen: synagoge (Jeruzalem) en kerk (Rome). Vanuit Jeruzalem gaat de weg naar de hele bewoonde wereld. Israël als sleutel van de oecumene. Tussen de twee kernen ligt…. Inderdaad Genève, de stad van de Reformatie. De stad waar ik de komende maanden verblijf. Het is misschien goed aan te geven wat ik de komende maanden wil doen in Genève. Dat geeft richting aan ons gesprek de komende maanden. Achteraf kunnen we kijken of het inderdaad hierop is uitgedraaid. Als we Willem Barnard laten uitpraten over de kernen dan doet hij een voorstel voor mijn verblijf. Hij ziet het als last van de Joden om de boeken uit het oude testament te bewaren in de oorspronkelijke taal en in de context van de Talmoed.

De taak van Rome is om de traditie van de apostelen hoog te houden. Het is de taak en last van de afstammelingen van de Reformatie om heen en weer te pendelen tussen Jeruzalem en Rome. Zij moeten ervoor waken dat er niet een nieuw brandpunt ontstaat met exclusieve waarheidsaanspraken. Ze moeten op weg blijven. De opdracht is de taal van de twee brandpunten een spreektaal te laten zijn voor de bewoonde wereld. Open naar alle vier de windstreken.

Lieve zus, van huis uit zijn wij afstammelingen van de Reformatie en dus pendelaars. Ook mijn huidige onderkomen, de Oud-Katholieke Kerk, lijkt mij zo'n pendelaar. De aartsbisschop spreekt zelf van een beweging. Ik heb mijn racefiets bij me en ben aardig getraind door mijn vakantie in de Pyreneeën. Het pendelen zal dus niet zo'n probleem worden.

Wat me in Bossey wel meteen opvalt is dat het christendom sinds het bovenstaande schrijven van Willem Barnard niet heeft stil gestaan. Zo tref ik diverse mensen aan uit evangelische en charismatische kring. Stromingen die vooral sterk opkomen in het zuiden van de wereld. Zo'n 25% van het globale christendom behoort al tot deze stromingen. Ik wil goed luisteren naar wat zij inbrengen. Wellicht verandert dat mijn heen en weer pendelen en ontstaat er ruimte voor iets anders. Ik hoop het. Ik heb namelijk niet alleen een racefiets bij me, maar ook een tennisracket.


Jan Jorrit Hasselaar studeert in Bossey. Hij schrijft een weblog over zijn ervaringen. Eerder stond er een verhaal met hem op deze site; klik hier. Voor lokale kerken heeft Jan Jorrit ook meegewerkt aan de website www.duurzamekerk.nl

Foto's:
Boven Jan Jorrit Hasselaar
Onder Bossey (foto: Jan Jorrit Hasselaar)

Reacties: 1-6
Door Gast: K. Dijkstra @ 2009-09-22 17:04:42
Joods
Ik zou liever zeggen dat we allen een verantwoordelijkheid hebben richting Jeruzalem en ik zou die taak niet tot protestanten willen beperken.
Door Gast: Greet @ 2009-09-22 22:54:40
Verschil
Ik ben benieuwd of er veel verschil zit in opvattingen over geloof, kerk en oecumene als je kijkt naar studenten uit Oost- en West-Europa en ook als je kijkt naar studenten uit andere continenten. Kan Jan Jorrit daar iets over schrijven aan zijn zus? Zal zij ook wel interessant vinden.
Door Gast: Marije @ 2009-09-23 15:28:38
Voortdurend onderweg...
Goed bezig hoor! Op weg blijven dus... En waar gaan je colleges nu zoal over? Over Barnard? Anyway, geniet van de bewoonde wereld! Groet uit de Achterhoek!
Door Gast: Je zus @ 2009-09-24 23:12:20
Brief
Lieve broer,

Hier in Nederland ook alles goed. Laat ons nog even de prijzen weten van je tandenborstel en de shampoo. Vermoedelijk is het goedkoper hier aan te schaffen en dan te posten. Zwitserland is nogal prijzig.

Probeer ze daar in het Zwitserse vooral ook werk van Barnard te laten zingen. Want zingen laat je over grenzen heen communiceren. Mooi die dialoog van twee godsdiensten, maar vergeet in ieder geval de derde schriftreligie niet.

De buren adviseren je nog om 's avonds tijdig naar bed te gaan en niet te hard muziek te draaien. Zij zeggen ook dat ze je missen. Het is zo stil in de straat.

Het wordt dus straks tennissen, okay. Zolang het geen golven is...

We hopen dat je veel leert. Maar meer nog dat je met heldere visie alle kennis blijft analyseren en de oecumenische beginselen trouw blijft.

Liefs,

Je zus
Door Gast: G.H. te S. @ 2009-09-27 21:00:20
Nuttig
Mooie gedachte, dat verdeeldheid nuttig kan zijn. Het helpt tot de kern te komen. Juist doordat het niet koekoekseenzang is kan je onderscheiden en idee van zuiverheid krijgen. k Moet er niet aan denken dat het allemaal door één zeef heen moet gaan qua kerkelijke richting
Door Gast: Karel van Dijk @ 2009-09-28 19:47:23
Dag Jan Jorrit,

Veel plezier en zegen daar.
Reacties: 1-6
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl