Zeeland start digitale nieuwsbrief

De Raad van Kerken in Zeeland heeft de eerste versie uitgebracht van een digitale nieuwsbrief. De digitale informatiebrief is toegestuurd naar mensen die interesse hebben bij de ontwikkelingen in de Zeeuwse kerkgemeenschap.

Dat schrijft Peter Vrancken, de eindredacteur bij de eerste nieuwsbrief. De uitgave verschijnt onregelmatig en heeft als doel om belangstelling te ontwikkelen voor de Oecumenische Kerkendag, die men in 2010 in  Zeeland wil houden. Jan Hoftijzer heeft ter herkenning een speciaal logo ontworpen. 

Aanloop
De Zeeuwse Raad neemt een aanloop om mensen voor te bereiden op de kerkendag. Naast de lancering van de nieuwsbrief zal er een officiële aftrap worden gemaakt met een ontmoeting. Op woensdag 23 september houdt de Raad in het korpsgebouw van het Leger des Heils aan het Zwin 1 in Middelburg deze startbijeenkomst onder de titel 'Heilige huisjes: thuiskomen, vol van verlangen en vertrouwen'. Ds. Klaas van der Kamp, secretaris van de landelijke Raad van Kerken, zal er een inleiding houden. Hij maakt met de aanwezigen een verkenning van hoe de kerk er in 2025 uitziet en wat daarbij bindt. Vervolgens spreekt men in groepjes verder aan de hand van stellingen. Het begint om 19.45 uur. Het eindigt met de presentatie van een website en een informeel drankje en een hapje. 

Kerkendag
De kerkendag, waar al deze activiteiten in uitmonden, wordt gehouden op 25 september 2010. De kerken in Zeeland willen met de Oecumenische Kerkendag hun betrokkenheid laten zien bij de samenleving en hun verbondenheid met elkaar.  Het motto van de kerkendag zal zijn: Verlangen en vertrouwen. De Provincie Zeeland heeft zijn medewerking al toegezegd en stelt het historische Abdijplein in Middelburg ter beschikking als centrum van de kerkendag. Rond het Abdijplein staan veel religieuze gebouwen, die uiteraard in het programma worden opgenomen en waar uiteenlopende activiteiten georganiseerd gaan worden. Men denkt aan de Petrus en Pauluskerk, de Doopsgezinde kerk, de Koorkerk, de Hofpleinkerk, de Nieuwe Kerk, de Moskee, de Engelse kerk, de Wandelkerk en de Gasthuiskerk. Allemaal op loopafstand.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan met een mailtje naar de redactie: oecumenischekerkendagzeeland@gmail.com
Aanmelding voor de startbijeenkomst op 23 september kan met een mailtje naar Heleen Boone: raadvankerkenzld@gmail.com
Aanmelding om als vrijwilliger mee te doen met de opzet van de kerkendag kan via het secretariaat: raadvankerken@gmail.com.
 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl