Klimaat van vrede verbetert

De vredesweek vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 27 september. Het motto gaat over een vreemdzamer klimaat. IKV Pax Christi spreken met het thema de hoop uit op betere relaties in de wereldpolitiek.

De vredesorganisaties verwijzen in de uitwerking van het thema onder meer naar de inspirerende toespraken van de Amerikaanse president Obama over het terugdringen van het aantal kernwapens en naar de dialoog met de islamitische wereld. 

Jaarlijks organiseren enkele honderden vrijwilligers uit kerken, parochies en vredesgroepen activiteiten in de Vredesweek. Dit varieert van bezinningsdiensten, discussiebijeenkomsten tot  multiculturele feesten. IKV Pax Christi faciliteert deze activiteiten door het publiceren van een liturgiekrant, vredeskrant, educatief materiaal en een dvd met levensverhalen van vredesactivisten. 

De vredesorganisatie bekroont de meest succesvolle activiteit in de vredesweek met de 'Voor de Lieve Vrede Prijs'. Diverse gemeenten hebben een gemeentelijke vredesprijs ingesteld, soms op initiatief van een centrum voor ontwikkelingsvraagstukken.  De omroepen Llink, NCRV, IKON, KRO/RKK en VPRO besteden op radio en tv aandacht aan de vredesweek. 

Jongvolwassenen 

Jongvolwassenen verbonden aan IKV Pax Christi organiseren op 21 september de 'Nacht van de Vrede' in het Amsterdamse Odeon. Hiermee sluiten ze de internationale dag van de vrede af en vieren ze samen met Jonge Moslims Amsterdam en het Netwerk Marokkaanse Jongeren Organisaties het Suikerfeest. IKV-voorzitter en voormalig vertegenwoordiger van de VN Jan Pronk  zal aanwezig zijn evenals andere bekende mensen uit het NCDO WorldConnector Programma. Jongvolwassenen kunnen ook netwerken met professionals uit het veld van conflictbeheersing en internationale samenwerking. De Nacht van de Vrede is een podium voor politiek, kunst en cultuur waar maatschappelijk betrokken jongeren van zo'n 18 tot 30 jaar een platform wordt geboden om uiting te geven aan hun betrokkenheid bij oorlog en vrede.

De vredesweek wordt afgesloten met een intercultureel vredesevenement in Rotterdam 'Seeds of Change Festival'. Het Grotekerkplein in Rotterdam (bij de Laurenskerk) is toneel van een evenement met muziek, theater, kinderprogramma, debat, films en een diner op het plein. 

Foto: speelse illustratie uit het materiaal van IKV Pax Christi

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl