Suzanna Vergouwe bij GCF

Suzanna Vergouwe zal één van de gesprekspartners zijn tijdens de studiemiddag over het Global Christian Forum. Suzanna is ambassadeur van de Raad van Kerken, afgevaardigd vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Zij werkt als projectadviseur Midden- en Oost-Europa bij het Skanfonds, de organisatie die projecten steunt op het gebied van zorg en welzijn, zingeving en/of spiritualiteit. 

De studiemiddag op vrijdag 3 april gaat over de betekenis van het Global Christian Forum (GCF). Is het GCF inderdaad zo baanbrekend als sommige mensen beweren? Is het een manier om de oecumenische en de evangelikale traditie met elkaar te verbinden? Of mist het GCF de ruggengraat om zoveel partijen en kerken met elkaar te verbinden? Het Beraad van Kerken onlangs in Amsterdam Zuid-Oost heeft gevraagd om het model van geloofsgesprek beter te gebruiken, en dan niet alleen - zoals al gebeurt - in de context van het landelijk Beraad, maar ook op plaatselijk vlak. Sluit dat verzoek aan bij initiatieven van het GCF?

Bas Plaisier, de oud-secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland, is een andere deelnemer aan de studiemiddag. Hij heeft als secretaris van de PKN herhaaldelijk een lans gebroken voor GCF. Ook aanwezig is Huib van Beek. Hij is vrijgesteld om het werk van GCF vorm te geven. De Raad van Kerken benadrukt dat jongvolwassenen betrokken moeten zijn bij de invulling van de oecumene. De inbreng van Suzanna Vergouwe sluit aan bij die benadering. Zij is breder geïnteresseerd in de oecumene. Zij doet ook mee met de groep 'We zijn er nu'; de jongvolwassenen die onder meer de bezinning verzorgden bij het 40-jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland. 

Het Global Christian Forum is een nieuw oecumenisch ini­tia­tief. De oprichters stelden zich in 1998 ten doel om alle chris­telijke families en interkerkelijke organisaties aan één tafel te brengen. Het idee voor een dergelijk forum ontstond bin­nen de Wereldraad van Kerken. Daar lukte het niet om de (meeste) pentecostaalse en evangelikale kerken en ge­meen­schappen "aan boord" te krijgen en juist die stromingen namen in de 20ste eeuw qua aantal enorm toe.

Medewerking wordt verder onder meer verleend door Cees van der Laan - Hoogleraar pentecostalisme VU, Adelbert Denaux - Decaan Katholieke Theologische Faculteit Utrecht/Tilburg, Peter Sleebos - Voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangelische Gemeenten, Arnold van Heusden - Directeur  Evangelische Alliantie,  Anton Houtepen - Emeritus hoogleraar oecumenica, katholiek, June Beckx - Coördinator SKIN migrantenkerken in Nederland en gespreksleider:Martha Frederiks, hoogleraar missiologie en directeur Centrum IIMO.

De voertaal is Nederlands. Het gesprek vindt plaats in de Boothzaal (Universiteitsbibliotheek) De Uithof te Utrecht. Aanmeldingen vooraf bij Jeanette Boere (a.c.m.boere@uu.nl).

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl