CEC zoekt spontaniteit

De Conferentie van Europese Kerken (CEC) wil een organisatie zijn die enthousiasme en engagement communiceert. De CEC kan op dat punt nog leren van oecumenische bewegingen. Bewegingen als Taizé, Focolare en St. Egidio stralen vrijheid, spontaniteit en spiritualiteit uit. 

De eerste documenten van de Europese Kerkenconferentie (CEC) zijn inmiddels op het web geplaatst. Het algemeen secretariaat heeft het zogenaamde 'Activity Report' beschikbaar gesteld. Bovenstaande intentie is daarin onder woorden gebracht. Het Activity Report wordt besproken op de dertiende algemene assemblee van de CEC in Lyon van 15 tot 21 juli 2009. In het Activity Report verantwoordt de organisatie zich over de achterliggende zes jaren. Het gaat over de ontwikkelingen vanaf de vorige assemblee in Trondheim tot de nieuwe ontmoeting in Lyon. Via een speciaal website-onderdeel, deels gevuld inmiddels,  kan iedereen die geïnteresseerd is de voorbereidingen voor de assemblee volgen. 

In het Activity Report schrijft men onder meer over de integratie van CEC en CCME in de achterliggende periode, de interne herstructuring, het genderperspectief en de relatie met andere oecumenische organisaties. Daarop volgt een aanzet van relevante vragen voor de komende periode. Men formuleert voorzichtig de intentie om Charta Oecumenica, het oecumenische basisdocument, mogelijk te herzien en te vernieuwen. De vestigingsplaats van CEC is ook onderwerp van onderzoek. En men realiseert zich dat de financiële crisis en de migratie-vraagstukken op de agenda zullen staan.

Naast het verslag van het algemeen secretariaat zijn er verslagen van de drie commissies van de CEC: CID (Churches in Dialogue), CSC (Church and Society Commision) en CCME (Churches Commission for Migrants in Europe). 

Zie verder: http://assembly.ceceurope.org/index.php?id=415
Foto boven: Eglise st. Nizier in Lyon
Foto hiernaast: logo van de assemblee

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl