Geloof populair met kerst

Nederland is in het afgelopen jaar een tikkeltje religieuzer geworden. Althans met kerst. Het religieuze aspect van kerst kan zich verheugen in een groeiende belangstelling. Tot die trenddoorbrekende conclusie komt Q&A uit Nijkerk, een onderzoeks- en adviesbureau vooral gericht op het aankoopgedrag van consumenten. Nou niet direct een organisatie die bij voorbaat geneigd zal zijn religieuze conclusies scherper aan te zetten. 

Het bureau heeft 1700 mensen benaderd met vragen die voor het grootste deel gaan over eten en ontspanning tijdens de kerst. Maar de onderzoekers hebben ook de godsdienst meegenomen. Fedor Goossens en Elvira Hamann hebben het onderzoek uitgevoerd. Het commerciële bedrijf heeft er de cijfers bijgezet van de twee jaren daarvoor. De score neemt af in reactie op de stelling 'het religieus aspect van kerst wordt voor mij steeds minder belangrijk'. In 2006 was nog 57 procent het daarmee eens; vorig jaar daalde het percentage naar 53 procent en inmiddels is het een minderheid van 49 procent die de stelling nog onderschrijft. 

Ook het aantal mensen dat onomwonden verklaart met kerst geen kerk te bezoeken blijft dalen. In 2006 reageerde nog 65 procent met een pertinent 'nee' waar het ging om kerkbezoek. In 2007 daalde de mijders van de kerk naar 62 procent. En dit jaar zet de daling verder door naar 58 procent. Vooral het kerkbezoek op kerstavond groeit qua populariteit: van 12 procent in 2006 naar 14 procent in 2007 en 15 procent dit jaar. In totaal zegt 29 procent van de ondervraagden met zekerheid een kerk te zullen bezoeken. Het aantal mensen dat nog twijfelt is ook gestegen: van 10 procent in 2006, naar 12 procent in 2007, naar 13 procent dit jaar.

De cijfers lijken de kerken uit te dagen om de twijfelaars over de streep te halen. De Rooms-Katholieke Kerk is wat dat betreft op een geschikt moment met de actie 'Welkom Thuis' begonnen om mensen uit te nodigen de kerk te bezoeken. Het materiaal, zo liet de voorlichting van de RK-Kerk weten, wordt ook door leden van andere denominaties opgevraagd. 

Ongeveer een kwart van de Nederlanders zegt dit jaar iets speciaals te doen met kerst voor het goede doel. Vooral landelijk bekende doelen zijn populair (13 procent), maar ook de kleinere goede doelen worden bedeeld (11 procent). De Raad van Kerken voert in deze periode de actie 'Maat van de Raad' en hoopt een graantje mee te pikken en door mensen te worden gewaardeerd als 'goed doel'. 

Foto: Het kind Jezus met daarachter zijn moeder afgebeeld bij de ijssculpturen die tot 1 februari in Zwolle zijn te zien.


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl