Tekst voor kerkblad/parochieblad

U kunt onderstaande tekst gebruiken als bericht in uw kerkblad of parochieblad. Vanzelfsprekend mag de tekst naar eigen inzicht worden aangepast.

WORD EEN MAATJE VAN DE OECUMENE

 
De  Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland kent het project 'Maat van de Raad'. Met de actie hoopt het oecumenisch verband van kerken donateurs aan zich te binden. De Raad wil extra impulsen geven aan de oecumene op plaatselijk vlak. Wilt u overwegen om in deze periode van bezinning de Raad van Kerken bij uw goede voornemens te betrekken?
 
De Stichting Vrienden van de Raad van Kerken laat de inkomsten uit de actie voor een aanzienlijk deel ten goede komen aan initiatieven ten dienste van het plaatselijk niveau. Drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken, maakte tijdens het 40-jarig jubileum van de Raad van Kerken bekend dat de samenwerkende kerken zich willen inzetten om jongvolwassenen een centralere plaats te bieden binnen de kerken. Onder het motto 'opdat zij allen één zijn' worden nieuwe activiteiten gestart en lopende begeleid, waaronder het stimuleren van kerkennachten, cursuswerk voor plaatselijke trekkers van de oecumene en het uitbouwen van de samenwerking tussen de kerken.
  
Voor 25 euro per jaar kunt u uw schouders onder het werk zetten. Surf naar www.raadvankerken.nl. en stuur een mailtje.


EINDE TEKST

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl