Tips hoe u kunt helpen

Het oecumenische werk kan terugvallen op vele sympathisanten. Bijna in iedere plaats zijn wel mensen te vinden die ter plekke een goed woord voor de oecumene willen doen of die wel een steentje willen bijdragen om de oecumene landelijk of internationaal te stimuleren. Gelukkig maar.

De actie 'Maat van de Raad' zal een succes worden als het lukt u als sympathisant achter het initiatief te krijgen. Mogen we een paar tips geven van hoe dat zou kunnen? U kunt ons helpen op de volgende manieren:

* U zou een stukje tekst kunnen opnemen in uw kerkblad of parochieblad. Op de website van de Raad van Kerken (www.raadvankerken.nl) vindt u daarvoor kant-en-klare tekst: klik hier

 * U kunt voorafgaand aan een kerkdienst of bij een vergadering het woord vragen of een tekst laten opnemen bij degene die mededelingen doet, waarin u de actie aanbeveelt. Onderzoek wijst dat de beste reclame voor een actie voortvloeit uit de mond van iemand die de mensen vertrouwen. Daar kan geen schriftelijk verhaal tegen op. 

* U zou de kerkenraad of parochieraad kunnen vragen om (een deel van) een collecte te besteden voor het werk van de Raad van Kerken, c.q. de actie 'Maat van de Raad'. Gelukkig zijn er al vele kerken voor de oecumene collecteren. Maar wat is er op tegen om een deurcollecte speciaal voor de oecumene te besteden? Of indien er nog niet gecollecteerd wordt voor de oecumene in de periode van de Week van gebed (vanaf 18 januari 2009) dat voor te stellen? En natuurlijk leent ook de Pinksterperiode zich prima voor zo'n initiatief. Het is  immers het feest waarin we gedenken dat de Geest herkenbaar spreekt voor alle talen. Een echt oecumenische inzet dus.

* U kunt zelf mensen aanspreken in een poging hen 'maat van de Raad' te maken; als iedere lokale raad twee nieuwe maten levert en wij doen landelijk hetzelfde bij de diverse beraad- en projectgroepen, is de actie geslaagd. Verreweg de beste methode is nu eenmaal: mensen persoonlijk aanspreken. En dat kan heel goed in deze adventstijd, want veel mensen zijn bezig om de financiën op orde te maken. Meer dan in een andere maand behoort de maand december tot de maanden waarop mensen goede doelen gedenken. De oecumene wil daar graag onderdeel van uitmaken. Een bedrag overgemaakt aan de Raad van Kerken kan worden afgetrokken van de belasting. 

* U kunt mensen in overweging geven om de Raad van Kerken in Nederland op te nemen in hun testament. 

* U kunt een speciale actie houden om het werk van de Raad te steunen. Een kerstactie, een oliebollenactie, een fancy faire, een rommelmarkt, een boekenmarkt.

Het belangrijkste is evenwel het gesprek. En daarbij het besef dat de geloofsbelijdenis van Israël zich laat samenvatten met: 'De Heer is onze God, de Heer is één'. Oecumenisch werk is geen hobby, het is kijken in de spiegel van Gods ziel. 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl