Gouda, 26-27 mei 2018: Taizeworkshop

Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Raad van Kerken Gouda is er voor iedereen die graag Taizéliederen zingt, een gratis workshop op zaterdag 26 mei 2018 van 15.00-16.30 uur. Het vierstemmig zingen zal worden begeleid door initiator en dirigent Leo Rijkaart. De gekozen liederen worden ook gezongen tijdens de oecumenische viering op zondag 27 mei 2018 om 15.00 uur; de aansluitende reünie-receptie duurt tot 17.30 uur.

Deelname alleen na verplichte aanmelding via rvkgouda50jaar@kpnmail.nl. Vermeld bij onderwerp ‘workshop’ en in het bericht uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en zangstem. We verwachten veel deelnemers. Zegt het voort en reserveer.

Data: Taizéworkshop: za. 26 mei, 15-16½, Oud-Katholieke Kerk, Oecumenische viering: zo. 27 mei, 14-17½, Sint Janskerk.

Voorgangers in de oecumenische viering zijn: Ds. L. Bos, (Protestantese Kerk Gouda), Pastoor H.A. Schoon (Oud-Katholieke parochie H. Johannes de Doper; voorzitter RvK Gouda), Pastoor Th.A.H. van Klaveren (Rooms Katholieke parochie Sint Jan de Doper).

Muzikale medewerking wordt verleend door een gelegenheidskoor o.l.v. dirigent Leo Rijkaart, verder door Petruschka Schaafsma, hobo en Christiaan Ingelse, orgel.

Na afloop wordt een reünie-receptie gehouden.

Nadere informatie: Jan Willem Fortuin, Vieren RvK, j.w.fortuin@planet.nl.

Afbeelding: Markt Gouda, met op de achtergrond de St. Janskerk. Foto: Raad van Kerken.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl