Duurzaamheidstest

Het Landelijk bureau van Disk heeft een duurzaamheidstest samengesteld. Geloofsgemeenschappen kunnen met een quick scan onderzoeken hoe duurzaam hun eigen kerk is. De lezer krijgt tien stellingen voorgelegd en moet die beantwoorden met 'waar' of 'niet waar'. In een attachment op deze website is de score te vinden.

Stelling 1:
In onze geloofsgemeenschap proberen we zo goedkoop mogelijk inkopen te doen.

Stelling 2:
Bij sparen en beleggen van kerkelijke gelden hebben we voornamelijk oog voor het hoogste financiële rendement.

Stelling 3:
Bij ons in de gemeenschap zijn alle gloeilampen vervangen door spaarlampen.

Stelling 4:
We maken gebruik van duurzame energiebronnen, zoals bijvoorbeeld groene stroom.

Stelling 5:
In onze geloofsgemeenschap is ruimte voor het leren omgaan met de natuur voor jongeren en volwasssenen.

Stelling 6:
In de vormgeving van onze gebouwen is rekening gehouden met de natuur.

Stelling 7:
Wij compenseren de CO2-uitstoot van onze gebouwen.

Stelling 8:
Bij ons in de gemeenschap is aandacht voor het feest van de schepping.

Stelling 9:
In de geloofsgemeenschap en het toerustingswerk hebben wij geen blijvende aandacht voor duurzaamheid.

Stelling 10:
Duurzaamheid is symptoombestrijding.

Als je de score wilt lezen: Klik hier

Bron: Brochure 'Op het leven', een special voor de lokale geloofsgemeenschap van DISK.

Foto: Grote Kerk in Zwolle, in hoeverre de kroonluchters energievriendelijke lampen hebben is de redactie niet bekend

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl