Arnhem, 21 april 2018: Studiedag levensbeschouwelijke dialoog

Samenleven – hoe doe je dat? is een studie- en werkdag van D3rde Verdieping, in samenwerking met stichting Nieuwegen, op zaterdag 21 april 2018 in cultureel centrum Rozet in Arnhem.

Het programma zal gaan over de kracht van levensbeschouwelijke dialoog. Hoe leef je met elkaar samen in een multiculturele én multireligieuze, of beter, multi-levensbeschou-welijke samenleving als de onze – met mensen die wél en die níet in God geloven: christenen, humanisten, agnosten, moslims, hindoes, atheïsten, joden, boeddhisten, enz. En dan zijn we ook nog eens randstedelijk of provinciaal, hoog- of laagopgeleid, rijk of arm, socialist, liberaal, populist of zwevende kiezer, progressief of conservatief. Of van alles een beetje…


Een samenleving bovendien met een overheid en een groeiende meerderheid van de bevolking die vindt dat geloof achter de voordeur thuishoort. Én een samenleving waarin de sfeer eerder polariserend en radicaliserend is, dan verbindend. Hoe dan toch met elkaar samen te leven?

Wij zoeken het antwoord in participatie en (goed) burgerschap, in het zoeken én vinden van wat ons verbindt, onze common ground. Daarvoor is belangrijk dat we elkaar ontmoeten en met elkaar in dialoog gaan, ook over wat ons ten diepste bezielt: onze – al dan niet religieuze – levensovertuiging. Maar ja, hoe doe je dat, hoe ga je daarover in gesprek? Daarover gaat deze studie- en werkdag.

Meer informatie en inschrijven via: https://d3rdeverdieping.nl/samenleven-hoe-doe-je-dat

Afbeelding: https://d3rdeverdieping.nl

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl