Zelfdiscipline in Maastricht

Bij verschillende kerken in Maastricht leeft zorg over de koopzondag. Het aantal koopzondagen moet niet onbeperkt worden uitgebreid. De Raad van Kerken Maastricht heeft het onderwerp besproken, maar zal niet verder actie voeren, omdat de Gemeenteraad inmiddels besloten heeft het aantal koopzondagen niet verder uit te breiden. 

De discussie over koopzondagen, waar verschillende Raden van Kerken zich eerder kritisch over hebben uitgelaten, kwam in Maastricht op de agenda door een brief van ds. Henk Eikelboom, een voorganger die ook jaren lid is geweest van de plaatselijke Raad van Kerken. 

Op de locale televisiezender TV Maastricht wordt altijd verslag gedaan van de gemeenteraadsvergaderingen. Deze zomer kwam daar de discussie over de koopzondagen naar voren. De gemeente Maastricht zou met het oog op het zijn van toeristenstad een beroep kunnen doen op de wet winkeltijdensluiting om wel alle zondagen open te mogen zijn. 

De discussie gevoerd hebbend is de gemeente echter van mening dat zij daarmee een te eenzijdig publiek aantrekt naar de stad. Dat is niet in het belang van de stad Maastricht als breed aantrekkelijke stad. Er zijn ook veel evenementen in het weekend in het centrum wat niet zo goed combineert met open winkels, omdat het dan te druk wordt.

Elly de Haan, lid van de Raad van Kerken in Maastricht en contactpersoon voor de regio naar de landelijke raad, denkt daarbij aan Musica Sacra in het derde weekend van september. 'Dat trekt zoveel mensen uit heel Nederland', aldus Elly de Haan, 'waardoor het heel druk is in de binnenstad omdat dat evenement m.n. plaats vindt op diverse locaties (kerken, kloosters, theather Vrijthof) in die binnenstad. Hetzelfde geldt voor de opening van het theaterseizoen, grote evenementen op Vrijthof of Markt etc. Met Carnaval zijn trouwens de winkels alle drie de dagen dicht'.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl