Utrecht, 9 mei 2018: Europa symposium

Op 9 mei 2018, de Europadag, vanaf 20.00 uur, organiseren de Drie Utrechtse Kathedralen gezamenlijk een uitdagend Europasymposium getiteld: ‘Europa? Impuls Voor Verbinding!’

Als belangrijke maatschappelijke instel-lingen doen de Drie Kathedralen hiertoe gezamenlijk een aanzet teneinde de discussie over dit onderwerp te bevorderen, omdat de Europese Unie in beginsel als een vredesinitiatief is gestart en ondanks huidige tegenstel-lingen ook nu kiemen voor vrede en verbinding in zich draagt.

Op dit symposium zullen spreken Prof. Dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin (CDA); hoogleraar staats- en bestuursrecht en universiteitshoogleraar aan de Tilburgse Universiteit, voorzitter Asser Instituut aan de UVA en Voorzitter commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), en drs. P. (Peter) van Dalen; Europarlementariër voor ChristenUnie-SGP en aangesloten bij de Fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). Aansluitend kan er rechtstreeks door de deelnemers aan het symposium met hen in debat worden gegaan. 

Op de foto (v.l.n.r.): Drs. A.J. (Ton) Huitink, pastoor van de Rooms-Katholieke Sint Ludgerusparochie en plebaan van de Catherinakathedraal, Ds. N.J. (Netty) de Jong-Dorland, predikant van het Citypastoraat Domkerk Utrecht (de middeleeuwse kathedraal!). Mgr. J.A.O.L. (Joris) Vercammen, oud-katholiek aartsbisschop Utrecht, tevens lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken en van het Moderamen van de Nederlandse Raad van Kerken, zijn zetel staat in de Gertrudiskathedraal.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl