Leeuwarden, 19 april 2018: Jaarvergadering RvK Fryslan

Donderdag 19 april 2018 staat de Jaarvergade-ring van de Raad van Kerken Friesland in de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden, in het teken van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Sinds 2013 staat deze pelgrimage centraal in de oecumenische spiritualiteit van de Wereldraad van Kerken. Voorzitter van deze wereldwijde groep voor de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede is prof. dr. Fernando Enns.

De Raad van Kerken Friesland is dan ook verheugd prof. dr. Fernando Enns in de jaarvergadering te verwelkomen, waar hij zal spreken over dit nieuwe concept van de Wereldraad van Kerken voor de komende jaren. Naast voorzitter van deze 'Pilgrimage of Justice and Peace' is Enns ook lid van het Central Committee van de Wereldraad van Kerken, professor Vredesethiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en directeur van het Instituut voor een Vredeskerk-Theologie te Hamburg.

Op deze avond zijn ook leden aanwezig van de Nederlandse Taakgroep voor de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, een taakgroep van de Raad van Kerken in Nederland. Daarnaast is de Raad van Kerken Friesland benieuwd naar oecumenische activiteiten in de eigen provincie. De leden van de lokale raden van kerken in Fryslân zijn daarom in het bijzonder uitgenodigd om deze activiteiten met elkaar te delen.

De avond is open voor een ieder die geïnteresseerd is. Weet u van harte welkom!

Meer informatie, het programma en hoe u zich kunt aanmelden, vindt u op de uitnodiging [PDF]

Afbeelding: Doopsgezinde Kerk, Leeuwarden. Foto: Wikimedia/RomkeHoekstra.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl