Utrecht: Actie voor Stiltecentrum

De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) en vredesbeweging PAX vragen aandacht voor een brief aan de raad van bestuur van Kléppiere, inzake hun hun diepe zorgen over het Stiltecentrum op winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Hoog Catharijne is eigendom van Kléppiere SA, een zeer grote Franse onderneming die over geheel Europa winkelcentra in bezit heeft en exploiteert.

Het Stiltecentrum is een voorpost van de kerken midden op Hoog Catharijne en biedt een ieder die hier behoefte aan heeft, zonder onderscheid des persoons, een moment van stilte, gebed en ontmoeting. Hoog Catharijne wordt momenteel op grote schaal gerenoveerd en hierdoor is de voetgangersroute langs het Stiltecentrum zonder voorafgaand overleg vanaf augustus 2017 afgesloten. Het Stiltecentrum ligt op dit moment aan eind van een doodlopende gang, is onzichtbaar en onvindbaar geworden voor het publiek. Uiteraard wordt het Stiltecentrum hierdoor zeer gehinderd in de uitvoering van haar missie en activiteiten. Het is bovendien zeer demotiverend voor de vrijwilligers.

Het Stiltecentrum is uniek voor een groot winkelcentrum en de Kerk staat mede hierdoor midden in de maatschappij. Het bestaat uit een kapel en ontmoetingsruimte en is opgericht door en nog steeds eigendom van de kloostercongregatie Zusters van de Eucharistie. Op verzoek van de Zusters beheert Vredesbeweging PAX sinds 1991 het gebouw, terwijl de activiteiten worden voorgezet met steun van de Utrechtse kerken en vrijwilligers. Voor meer informatie: www.stiltecentrum.nl.

December 2017 leek een oplossing nabij. In overleg tussen PAX en Kléppiere zou in de zomer van 2018 een verbouwing zou worden uitgevoerd waardoor het Stiltecentrum weer direct langs een doorgaande voetgangersroute zou komen te liggen. Echter in januari 2018 liet de Nederlandse directie van Kléppiere weten dat deze verbouwing niet doorgaat. Kléppiere wil voor dit deel van Hoog Catharijne geheel nieuwe plannen maken die op zijn vroegst in 2023 worden uitgevoerd. Kléppiere geeft daarbij niet aan of, en zo ja, hoe het Stiltecentrum in de nieuwe planvorming wordt betrokken. Daarnaast zijn door Kléppiere ook geen tussentijdse maatregelen genomen om de onzichtbaarheid en onvindbaarheid te verminderen.

Vredesbeweging PAX en de USRK maken zich grote zorgen om de toekomst van het Stiltecentrum. Een beroep op de Nederlandse Kléppiere-directie alleen is onvoldoende om tot een rechtvaardige oplossing te komen. Een krachtig beroep van de kerken op landelijk niveau direct op de raad van bestuur van Kléppiere in Parijs kan mogelijk wel effect hebben.

Stichting Vredesbeweging PAX Nederland,
Website: www.paxvoorvrede.nl

A
fbeelding: Hoog Catharijne, Utrecht. Foto: Raad van Kerken NL.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl