Amsterdam, 18 februari 2018: Koptische kerkdienst

Op zondag 18 februari 2018, 9.00 uur, kunt u een viering bijwonen in de Koptisch Orthodoxe Kerk, Mosstraat 2, Amsterdam-Noord. In de Raad van Kerken Amsterdam zijn 23 Amsterdamse kerken en geloofsgemeenschappen met elkaar verbonden. Een belangrijk aspect van onze activiteiten is de onderlinge ontmoeting, waarbij we elkaar steeds beter leren kennen. We doen dat allereerst op onze Algemene Vergaderingen, waar vertegenwoordigers van de lidkerken aan deelnemen.

Een vast onderdeel daarvan is de presentatie vanuit een van de lidkerken over belangrijke ontwikkelingen in die gemeenschap. Op 13 mei 2017 organiseerden we een eerste Netwerkbijeenkomst, waarin meer mensen uit de lidkerken elkaar ontmoetten. Een van de voorstellen die daar gedaan werd, was om ook eens vieringen bij elkaar bij te wonen. Dat voorstel hebben we opgepakt en uitgewerkt. We zijn van plan drie keer per jaar een viering bij een van de lidkerken bij te wonen. En daarna leden van die gemeenschap te ontmoeten. Zo kunnen we op een bijzondere manier kennis maken met elkaars liturgie en geloofsgemeenschap.

Zondag 18 februari 2018 zullen we een – eerste - bezoek brengen, en wel aan de Koptisch Orthodoxe Kerk, een bloeiende gemeenschap met een rijke traditie, die teruggaat naar het begin van het christendom. De kerk is al weer vele jaren in Amsterdam-Noord aan het Mosplein gevestigd. Deze zondag zullen we een viering in het Nederlands bijwonen. Deze begint om 9.00 uur, in het gebouw Mosstraat 2. Daarna kunnen we kennismaken met een aantal activiteiten die de kerk op zondag organiseert en met mensen in gesprek gaan. Wie het boeiend vindt deel te nemen aan dit bezoek, is van harte welkom.

Aanmelden bij Peter Lichtenveldt: peter.lichtenveldt@gmail.com.

Nieuw lid: de Ethiopisch Orthodoxe Tewahido Kerk
Tijdens de Algemene Vergadering de Raad van Kerken Amsterdam op 18 januari 2018, in de Armeens- Apostolische Kerk aan de Kromboomssloot, is opnieuw een kerk toegetreden tot de Amsterdamse Raad, de St. Gabriel-parochie van de Ethiopisch-Orthodoxe Tewahido Kerk. Deze is nu nog gehuisvest in de voormalige Handwegkerk in Amstelveen.

Meer informatie over de Raad van Kerken Amsterdam: http://rvkamsterdam.nl

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl