Utrecht: Vastenactie studentenwerk Kirkuk

Samen studeren om samen te leven in Irak

De bisschoppelijke vastenactie ondersteunt het studentenproject van aartsbisschop Yousif Thomas Mirkis te Kirkuk, via de rk parochie te Utrecht. Sinds ISIS Mosul in 2014 plotseling veroverde en de Ninivevlakte introk, werden de honderdduizenden ontheemden voornamelijk opgevangen in de noordeljke steden van Irak, waaronder Kirkuk. De universiteit van Mosul kreeg onderkomen in Kirkuk.

Mede om deze reden zag aartsbisschop Mirkis, op dat moment pas een half jaar bisschop van de stad, zich genoodzaakt om naast de 4000 christelijke vluchtelingen die zijn diocees (met 7000 kerkleden) onderbracht, ook huizen te huren om studenten in Kirkuk te laten wonen. In de drie jaar opende hij in rap tempo 14 woonhuizen, waarin op het hoogtepunt 700 studenten werden ondergebracht: bijna de helft van hen yezidi, verder moslims en christenen. Ze leefden samen, enkel soms geselecteerd naar studiesoort.

De inzet was, behalve hen mogelijk maken om hun studie voort te zetten, door het nauwe samenleven - alle kamers in de huizen stonden vol met bedden - elkaar weer goed te kennen. Het samenleven van christenen en moslims in dit land, dat tussen buren altijd goed was verlopen, stond onder druk van de ISIS-praktijken enerzijds en propaganda in sommige Europese landen tegen de islam anderzijds.

De universiteit van Mosul is intussen terug. Het betekent niet dat de studenten ook gewoon terug kunnen. De moslimstudenten zijn weer in Mosul of omgeving, ook een deel van de christelijke studenten. De bisschop heeft echter op enkele plekken rond Mosul weer huizen gehuurd, om de studenten rust voor hun studie te geven. Mosul is zwaar beschadigd door mbombardementen, en in de voorheen door ISIS bezette dorpen zijn alle huizen nagenoeg onbewoonbaar gemaakt. De jonge mensen zouden de familie moeten helpen herbouwen, de studie zou zeer lijden. Dus wordt het gemengde samenwonen voorlopig voortgezet op die plekken vlak bij Mosul.

De yezidi-studenten, en een deel van christelijke studenten hebben nog te veel angst om alweer naar Mosul terug te gaan. Zij mochten blijven, en de stad Kirkuk zorgde dat ze op de universiteit van Kirkuk hun studie mogen afronden en draagt de kosten van de studie. Voor één faculteit zijn enkele studenten naar Bagdad verhuisd, omdat die faculteit in Kirkuk ontbreekt. Al deze zorg om huisvesting, studiemateriaal en voeding, alle transport en reorganisatie drukken als een zware last op het kleine bisdom.

De rk-parochie Utrecht houdt voor de tweede maal de vastenactie voor deze studenten, ditmaal met steun dus van de bisschoppelijke vastenactie. Wat in de weken van de veertigdagentijd binnenkomt bij Utrecht, zal door de vastenactie met 50% worden verhoogd. Voor wie dit wil steunen: NL78RABO0181916525 t.n.v. St. Martinusparochie te Utrecht o.v.v. opbrengst vastenactie 2018 Studentenwerk Kirkuk.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl