Wittem, 20 april 2018: Recht op sterven?

Euregionale Oecumenische Conferentie 2018 'Help je mij ... bij het sterven?', Recht op leven - Recht op sterven?

De angst om onder veel pijn en in eenzaamheid te moeten sterven brengt steeds meer mensen ertoe het tijdstip van hun dood zelf te willen bepalen. De voorstanders van actieve stervenshulp beargumenteren dat de vrijheid van individuen ook het recht inhoud tot beëindiging van zijn/haar leven. De tegenstanders van een gewenste dood zetten in op de bescherming van het leven tot aan het einde toe en daarmee voor een menswaardig sterven door de therapeutische verzachting van de pijn en de ontwikkeling van verzorging in een hospice.

Hoe is de hulp aan stervenden in België, Duitsland en Nederland wettig geregeld? Welke posities nemen de kerken in de Euregio hierin in? En hoe gaan mensen die stervenden begeleiden om met hun wens hun leven te beëindigen? Wij nodigen u hartelijk uit over deze vragen in Euregionaal verband samen na te denken.

Met medewerking van o.a:

 • Emil Piront uit Luik, moraal theoloog in Leuven;
 • Prof. Dr. Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Priester Paul Schreur o.carm, uit Roermond als geestelijk verzorger in de palliatieve zorg gewerkt;
 • Johannes Wüller von homecare Aachen. einen Palliativmediziner.

Datum: vrijdag, 20 april 2018, 9.30 – 15.45 uur in Klooster Wittem, Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem.
Deelnemersbijdrage (bij aanvang conferentie te voldoen), incl. warme maaltijd en koffie: € 25, studenten € 10.
Aanmelden tot 13 april 2018 via: dehaan-verduyn@freeler.nl, of 0031 (0) 43 3624240.

Deelnemende organisaties:

 • Bisschoppelijk gedelegeerden voor de Oecumene van het Bisdom Aken en het Bisdom Roermond;
 • Caritasverband voor het Bisdom Aken;
 • Classis Limburg, Protestantse Kerk in Nederland;
 • Dienst Kerk en Samenleving Bisdom Roermond;
 • Kirchenkreis Aachen van de Evangelische Kerk in het Rijnland;
 • Protestantse Gemeenten in het district Luik van de Verenigde Protestantse Kerk in België;
 • Vicaris van het Duitstalig Gebied van het Bisdom Luik.

Afbeelding: Klooster Wittem, foto: P. van Galen, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer: 507.895.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl