Friesland: Jeugdpelgrimage Santiago aan het Wad

Het zal niemand ontgaan zijn dat Leeuwarden in 2018 culturele hoofdstad van Europa is. In dat verband is in Sint Jacobieparochie de Stichting Santiago aan het Wad opgericht, die op 1 januari 2018 Sint Jacobieparochie officieel zal omdopen tot 'Santiago aan het Wad', compleet met naamborden aan de kerngrenzen. In dit jaar zal Sint Jacobiparochie niet alleen het beginpunt zijn van de pelgrimage naar Santiago de Compostela, maar ook het eindpunt van de Camino der Lage Landen die van de Belgische grens over drie routes naar het noorden trekt en georganiseerd wordt door het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. 

Een van de activiteiten van deze stichting is 'Pelgrimeren voor de jeugd'. Hiervoor zijn alle hoogste groepen van de basisscholen in de gemeente Frankeradeel uitgenodigd en 14 scholen hebben te kennen gegeven aan deze activiteit te willen deelnemen. 

Een jeugdpelgrimage zal in principe een middag in beslag nemen en bestaan uit een wandeling (van Zwarte Haan naar Sint Jacobieparochie) en een informatief gedeelte, zowel in Zwarte Haan als in de Groate Kerk in Sint Jacobieparochie. Onze contactpersoon voor de 14 deelnemende scholen vindt deze activiteit zo belangrijk, dat wij deze onder schooltijd mogen organiseren. Het zal dus op een middag plaatsvinden, tussen 13.00 en l7.00 uur, verspreid over een aantal weken van half april tot eind juni

Aan studenten van de Hogeschool Stenden is gevraagd lesmateriaal te ontwikkelen waarmee leerkrachten van de hoogste groepen van de basisschool klassikaal aan de slag kunnen, zowel voorafgaand aan de pelgrimage als na afloop. 

Het programma voor de pelgrimage wordt door ons verzorgd. Voor de begeleiding van de kinderen tijdens de wandeling zoeken wij een aantal vrijwilligers, het liefst ervaren pelgrims, die het leuk vinden om met de oudste jeugd van de basisschool op pad te gaan en hen te laten meemaken wat pelgrimeren inhoudt. Natuurlijk zal ook steeds de leerkracht van de betreffende groep aanwezig zijn.

Om begeleiders niet geheel onvoorbereid weg te sturen organiseren wij een informatiemiddag. Wij hebben Edith Elzenga bereid gevonden deze informatiemiddag te verzorgen. Zij heeft veel ervaring met jeugdpelgrimages die georganiseerd worden vanuit de pelgrimsherberg in Vessem en coördineert en instrueert daar ook de begeleiders.

Heeft u belangstelling om een middag met 10- en 11-jarigen te pelgrimeren, dan nodigen wij u van harte uit zich hiervoor op te geven. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan: Agnes Dubelaar, agnesdubelaar@hotmail.com, of: Bas en Sonja Brouwer, b_brouwer@hotmail.com. U kunt hier ook voor nadere informatie terecht. Voor de goede orde maken wij u erop attent dat eventuele reiskosten uiteraard worden vergoed.

Agnes Dubelaar
Coördinator Pelgrimeren voor de Jeugd
Stichting Santiago aan het Wad

Bas en Sonja Brouwer
Stichting Santiago aan het Wad

Foto: Raad van Kerken NL

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl