Wirdum, Groningen: 2300 km. pelgrimswandelingen

Wirdum NO Groningen
We zijn met een kleine 35 personen en 4 gidsen op weg met de georganiseerden pelgrims-wandeling van Wirdum in het Noordoosten van de provincie Groningen van de Stichting Pelgrimeren in Groningen. Een rondwandeling van 8 km langs 2 middeleeuwse borgen, een Engelse slingertuin, een landschapspark, dwars door de weilanden en langs oude maren (oude wadslenken) en een middeleeuwse kerk uit de 13e eeuw. We wandelen in het oude polderlandschap tussen de 2 oude en dichtgeslibde oevers van de middeleeuwse rivieren de Fivel en de Delf in het hart van het aardbevingsgebied. Het is een druiligere zondagmiddag in november.

Los van het spirituele van de landschappen was het bezoek aan de middeleeuwse kerk een echte pelgrimage met muzikale omlijsting met het lied Panis Angelica (hemels brood) van Thomas van Aquino en het gebed van St. Patrick gezongen door Rita Connoly De Keltische spiritualiteit is in het christendom de traditie die het meest benadrukt dat God ook in de natuur te ontmoeten valt. De wandeling gaat ook over gras en kleipaden en is na een zeer natte week ook een spirituele beleving van “met je poten in de klei staan”. Geen hoog verheven ervaring maar de sensatie bijna de vruchtbare aarde te worden ingezogen. Het vormt een prachtig contrast met het Panis Angelica in de kerk met de sonore stem van Sting en fel klinkende romantische tenorstem van Paverotti.

Typerend voor de landschappen onderweg is de vermeende maakbaarheid van de natuur met de Engelse landschapstuin van Ekenstein aan de ene kant (stammend uit de Romantiek) en de veeteelt aan de andere kant waarin de mens de natuur naar zijn hand wil zetten in al zijn scherpe contrasten (beheersingsdenken vanuit de Verlichting), de een uit oogpunt van schoonheid en symmetrie de ander uit oogpunt van het nut. Er zit ook iets in van de mens die teveel de baas wil zijn over de natuur en het toenemend besef van de zelfoverschatting van de mens waarbij we de natuur te veel beschouwen als een te manipulerend object.

De wandelroute gaat voort langs eeuwenoude jaagpaden en kerkenpaden en de ossengang van de wierde van Wirdum. De wierde stamt uit 4e eeuw voor Chr. We wandelen ook in het hart van het aardbevingsgebied. Dat alleen al laat ons zien dat de aarde als een te exploiteren object leidt tot catastrofale gevolgen. Neem daarbij de klimaatdreiging door het verbranden van fossiele brandstoffen en het ontstaan van CO2 en het wordt meteen duidelijk dat we niet op een goede weg zijn als samenleving. Het pelgrimeren doet ons ook bezinnen op deze belangrijke vraag.

De route is prima individueel te lopen. Ga daarvoor naar de website van de Stichting Pelgrimeren in Groningen met 131 rondwandelingen van circa 8 km en 62 dagetappes van circa 21 km: www.spig.nl

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl