Een nieuw jaar

Eén van de uitdagingen waarvoor we in 2018 staan is de vraag of we het gesprek tussen de generaties weten te voeren.

Kennis groeit exponentieel. Iedere tien, vijftien jaar meldt zich een nieuwe generatie. Mensen van veertig zijn al weer gedateerd als je kijkt met de ogen van een twintiger. Het gesprek tussen de generaties stokt. Jonge mensen lopen trends na, die weinig culturele impact krijgen. Ouderen leven met kennis van een cultuur die te vondeling is gelegd.


De kerk heeft het in zich een plek te zijn waar de generaties elkaar ontmoeten. Ze kan daarbij aansluiten bij een unieke oriëntatie op de bronnen van leven. Deze dagen uit om boven een enkele generatie uit te zien.


Tijdens een gesprek van de landelijke Raad van Kerken met vertegenwoordigers van het jeugdwerk viel op dat verschillende kerken het gesprek tussen de generaties op de agenda zetten.


De trendgevoelige predikant ds. Ruben van Zwieten praktiseert het al langer op de Zuid-as in Amsterdam. Hij brengt op Valentijnsdag jonge mensen en oude mensen met elkaar in contact en laat hen speeddaten om hen vervolgens in tweetallen een dag gezamenlijk te laten optrekken. Het maakt dan eigenlijk niet zoveel uit waar ze samen heengaan: Het onderlinge gesprek en het elkaar verstaan zijn de sleutel voor het opbouwen van een samen-leving.


De provinciale Raden van Kerken komen één keer per jaar bijeen in Amersfoort. Tijdens de afsluitende vesper werd er de laatste keer een stukje gelezen uit het geslachtsregister van Genesis 11. ‘Sem verwerkte Arpaksad’, ‘Arpaksad was vijfendertig toen hij Selach verwerkte’. Schier eindeloos reien de generaties zich aaneen.


Eén van de wonderlijke details is de hoge leeftijd die de mannen bereiken. Ze zijn amper dertig als ze een kind verwerken. En ze leven nadien maar zo vierhonderd, vijfhonderd jaar. Wij zijn gewend aan drie generaties, die elkaar kennen. Omdat Sem 600 jaar werd en hij dus lang leefde, heeft hij meer dan tien generaties meegemaakt. Rond Sem heeft zich een heel volk verzameld van nakomelingen. Zelfs Abram is een tijdgenoot van hem. Als Abram zich afvraagt hoe het was in de ark, heeft hij geen bijbel om te raadplegen. Hij kan het gewoon zijn over-over-overgrootvader Sem vragen. Sem vertegenwoordigt voor hem het evangelie.


Dat we in 2018 mogen groeien in het besef dat de generaties boodschap hebben aan elkaar. Dat we elkaar durven vragen: ‘Hoe ervaart u dit / hoe ervaar jij dat….?’ De vierde levensfase wordt dan een gevierde levensfase.


Klaas van der Kamp

Foto: Jong en oud samen op de Dam 


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl