Inloophuis De Ontmoeting

Inloophuis De Ontmoeting in Amersfoort is een initiatief vanuit kerk en samenleving op oecumenische open grondslag. Zij wordt beheerd als zelfstandige stichting met een bestuur, vrijwilligers en een parttime beroepskracht. Naast projectsubsidies van landelijke en lokale fondsen, en gemeentelijke subsidie voor deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers, ontvangt de stichting substantiële bedragen van de O.L.V. parochie en de daaraan verbonden Caritas instelling en van het College van Diakenen, Protestantse gemeente Hoogland Amersfoort Noord.


In dit interview gaat Rik Bronkhorst in gesprek met Sandra van der Werf, sinds enige tijd werkzaam als coördinatrice in ontmoetingspunt in de wijk Kattenbroek/Zielhorst te Amersfoort. Wat drijft iemand zich in te zetten voor mens en samenleving in deze tijd van individualisering?


Sandra van der Werf aan het woord:


Met katholieke wortels gingen we in mijn jeugd vooral naar de katholieke kerk, waar ik op koor zong, misdienaar was en jongerenvieringen voorbereidde. Mijn moeder leerde ons dat geloof ook betekent dat je bijdraagt aan een betere wereld en milieu. Ik wilde pastor worden om dichter bij God te zijn. Later realiseerde ik mij dat ik dicht bij God ben door dicht bij mensen te zijn. En dat ben ik overal waar ik mensen ontmoet: thuis, buiten, in mijn werk als coördinator en trainer/ coach en als vrijwilliger. Ieder mens heeft talenten gekregen en de opdracht om deze in te zetten voor anderen. Het mooie in mensen aan het licht laten komen, dat is wat mij beweegt.


Inloophuis De Ontmoeting is al bijna 25 jaar een gastvrije ontmoetingsplek vlakbij Winkelcentrum Emiclair. Het is voor iedereen die contact, gezelligheid, aandacht of een activiteit in de buurt zoekt. We willen samen bouwen aan een gemeenschap van mensen die omzien naar elkaar. In samenwerking met anderen in de wijk hebben we bijzondere aandacht voor mensen die zich eenzaam voelen. We organiseren dagelijks inloop en vele andere activiteiten zoals gezamenlijke maaltijden, uitjes, lezingen, gespreksgroepen, yoga op de stoel. wandelgroep. De dagelijkse inloop varieert van 10 tot 30 mensen en aan maaltijden en andere activiteiten doen ca 15 mensen mee. Alle wijkbewoners zijn van harte welkom, ook om hun kwaliteiten als vrijwilliger in te zetten. Er zijn ca 65 vrijwilligers actief als gastvrouw/heer bij de inloop, bij maaltijden, in de tuin, voor de boekenmarkt, oud papier, verhuur en diverse projectactiviteiten.


We verwerven inkomsten voor ca een derde deel uit o.a. boekenmarkt, oud papier, verhuur en verkoop van Ontmoetingsaandelen. Daarnaast krijgen we een financiële bijdrage van de kerken en vragen we jaarlijks subsidies aan bij fondsen.


Ik heb het geluk dat er zeer ervaren vrijwilligers zijn die de basis vormen van het inloophuis, dat mijn voorgangers al veel moois hebben opgebouwd en dat ik door mijn voorganger ben ingewerkt. Het werkveld is wel aan het veranderen. Dat betekent dat ik in nauwe samenwerking met andere professionals, collega's, vrijwilligers, wijkbewoners en kerken opnieuw ga pionieren om een levendige, laagdrempelige ontmoetingsplek te blijven voor de kwetsbare, eenzame, zoekende mensen in de wijk.


Ik neem initiatieven, stimuleer, netwerk, maak contact, verbind, ontdek wat goed gaat en beter kan, pak op wat nodig is. Ik verwacht dat mensen mijn enthousiasme, warmte, betrokkenheid en energie waarderen. Mijn valkuil is dat ik soms iets te hard van stapel loop en dat er dan iets niet klopt of tegen eigen of andermans grenzen aanloop.


Ik werk sinds eind augustus als coördinator van De Ontmoeting en ben nog aan het ontdekken wat ik kan toevoegen. Mijn rol nu is vooral vrijwilligers versterken, stimuleren, ondersteunen, waarderen, nieuwe vrijwilligers vinden en netwerken in de omliggende wijken. Mijn doel op korte termijn is behouden en versterken wat er is en goed loopt en in de samenwerking ontdekken voor wie we er nog meer kunnen zijn en hoe we deze mensen kunnen bereiken. De kracht van het inloophuis 'De Ontmoeting' is: omzien naar elkaar, lief en leed delen, elkaar versterken. Dat betekent geloof voor mij in het leven van alledag. Het loopt niet altijd zoals we zouden willen. Het is steeds een oefening in loslaten, overgeven en vertrouwen op God. Hij heeft het beste met ons voor en plaatst tekens op ons levenspad die we kunnen volgen. We hebben elkaar daarbij nodig. Mijn droom is dat we samen bouwen aan een wereld van vrede, Licht en Liefde en dat zichtbaar maken in het kleine alledaagse, door elkaar steeds te zien met nieuwe ogen en onze talenten in te zetten. En dat we plekken houden voor stilte, bezinning, voeding, inspiratie en ontmoeting met elkaar en met onze Bron van Licht en Liefde.

Het is wenselijk dat er van onderop steeds weer nieuwe oecumenische initiatieven ontstaan: plekken waar mensen elkaar en de Eeuwige ontmoeten, samen bidden, zingen, elkaar inspireren, zich laten raken en van waaruit God in de wereld weer zichtbaar en voelbaar wordt. Aldus de boodschap en de waarschuwing voor de toekomst van deze bijzonder gedreven mens met een oproep en signaal voor die velen van goede wil die zich willen inzetten voor kerk en samenleving.


Ondertussen zijn de bezoekers van De Ontmoeting op bijzondere manier met elkaar in contact. Veel buurthuizen zijn gedurende de laatste economische crisis gesloten. Particuliere initiatieven, maar zeker de kerken trekken gezamenlijk op om dit geslagen gat in de buurten en wijken te ondervangen. Gelukkig zijn er de mensen en de fondsen die dit soort ontmoetingsplekken ondersteunen. Belangrijk in een tijd vol individualisme, waarbij contact en eenzaamheid nauw verweven zijn. Inloophuis De Ontmoeting is in zijn opzet en basis een voorbeeld van hoop voor velen. Natuurlijk met de nodige portie gezelligheid èn persoonlijke aandacht.


Rik Bronkhorst, journalistiek ambassadeur

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl