Taak voor kerk in geldcrisis

Verreweg de meeste bezoekers van deze site vinden dat kerken zich moeten uitspreken over de financiële crisis. In totaal gaf 61,4 % aan dat een dergelijk spreken past bij de geloofwaardigheid van de kerken. Daarentegen vond 26 procent van de surfers dat de thematiek beter overgelaten kan worden aan de economen. Een minderheid van 12,5 procent wilde op dit moment nog geen uitspraken doen, maar meende dat er eerst meer analyses beschikbaar zouden moeten komen. In totaal vulden 96 personen de poll in.

Aanleiding voor het plaatsen van de poll waren verzoeken vanuit plaatselijke raden om een stellingname van de Raad van Kerken inzake de financiële crisis. Het moderamen heeft daarop gereageerd met het beschikbaar stellen van materiaal ter bezinning. 

De nieuwe poll gaat over de contacten die er zijn tussen christenen en moslims. Recent is daarvoor een forum van rooms-katholieke en islamitische geleerden bij elkaar geweest in Rome. Eerder stuurden 138 moslimgeleerden 'Een gemeenschappelijk woord' de wereld in, waarin ze de overeenkomsten zoeken tussen christenen en moslims. Maar is het wenselijk die eenheid te zoeken? Of moet je de samenwerking beperken tot praktische punten? Of kan je beter in het geheel geen contact aangaan, omdat de verschillen te groot zijn? De bezoeker van deze website mag het zeggen.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl