Kernwapens de wereld uit

Zoals elders op deze website al aangegeven bracht Beatrice Fihn van Nobelprijswinnaar ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons- een bezoek aan de Raad van Kerken in Nederland. Het was een eer haar als  vicevoorzitter namens de Raad te mogen verwelkomen!

Zij gaf daarop echter aan dat dit op haar verzoek was, mede gelet op het feit dat de Wereldraad van Kerken een sterke steun was geweest gedurende de gehele campagne van ICAN tegen de kernwapens. Bij ICAN zijn wereldwijd zo’n 500 organisaties in ruim 100 landen betrokken. Naast de Wereldraad zijn dat –bij voorbeeld in Nederland- PAX, NVMP, Burgemeesters voor Vrede, Women International League for Peace and Freedom, Tribunaal voor de Vrede, Stop de Wapenwedloop en Pugwash.

Toen de mededeling kwam dat ICAN de Nobelprijs voor de Vrede van 2017 toegekend kreeg was de kleine staf van ICAN volledig overrompeld. De hele wereldpers stroomde toe. Gelukkig bood toen de communicatie-afdeling van de Wereldraad onmiddellijk aan ICAN hierbij te ondersteunen!


Onlangs organiseerde de Paus een internationale conferentie van religieuze leiders over het dankzij ICAN opgestelde verdrag tegen kernwapens in november 2017, waarbij Paus Franciscus openlijk het bezit en de dreiging met nucleaire wapens veroordeelde. De echte prioriteiten voor ons als mensheid-volgens de Paus- zijn de strijd tegen armoede, de inzet voor mensenrechten, de strijd tegen klimaatverandering en het bouwen aan vrede.


Tijdens de ontmoeting met een delegatie van de Raad bestaande uit vertegenwoordigers van o.m. de PKN, de Katholieke Religieuze Orden, Oudkatholieken, Doopsgezinden, Quakers, Remonstranten en PAX vertelde Beatrice over de volgende stappen in de campagne. Zoals de spanning tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten goed illustreert

is er een reëel risico dat kernwapens daadwerkelijk gebruikt zullen worden.. Bovendien is er het risico van een ‘ongeluk’. Beide  met catastrofale gevolgen. Vanuit internationaal recht en vanuit humanitaire en ecologische overwegingen

is de inzet van deze massavernietigingswapens echter onaanvaardbaar. Het verbieden van deze wapens –net als bij biologische en chemische massavernietigingswapens al gedaan is- is dus geboden!

ICAN roept de kerken op om (opnieuw) een bewustwordingscampagne en politieke lobby te starten om het maken, bezit en de inzet van kernwapens in internationaal verband te verbieden. Daartoe is het met steun van twee-derde van de lidstaten van de VN ontwikkelde concept-verdrag een goed middel.


In de komende twee jaar moeten echter tenminste 50 lidstaten het verdrag tekenen opdat het in internationaal verband geldend wordt! Beatrice riep de kerken in Nederland op om een duidelijk beroep op de Nederlandse regering te doen hiervoor ook te tekenen: de kernwapens de wereld uit, ook uit Nederland!        

 

Kees Nieuwerth

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl