Emmen: boekje pelgrimage

Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen geeft een pelgrimage boekje uit.

In dit boekje is een echte pelgrimsroute langs bepaalde plekken in Emmen uitgezet. Plekken die op het gebied van vrede en gerechtigheid een bepaalde geschiedenis hebben. Plekken waar mensen gewoond en gewerkt hebben of daar nog wonen of werken. Bijzondere mensen? Nee, juist niet. Het zijn hele gewone mensen, die om een of andere reden toch apart in onze samenleving zijn gezet. Gewone mensen, die net als wij in vrede en gerechtigheid willen leven en toch ….. zijn zij ongewild in de geschiedenis bijzonder geworden. Laten we daar telkens even bij stil staan.

Om de pelgrim op weg te helpen is op elke linker bladzijde van dit boekje een plek weergegeven waar iets 'bijzonders' is te zien. Op elke rechter bladzijde staat een korte tekst met uitleg of een gedachte die de pelgrim hopelijk zal inspireren. Onderaan deze bladzijde staat ook de richting aangegeven naar de volgende plek door middel van foto’s. De pelgrimage begint bij het oorlogsmonument 1940 – 1945 op de Markt.

De verder aangegeven route duurt ongeveer twee uur, maar die hoeft zeker niet in één wandeling afgelegd te worden. Men kan de pelgrimage op elk moment afbreken en op een later tijdstip vervolgen. Als de pelgrim eenmaal vertrouwd is geraakt met deze manier van kijken en lopen, zal hij ontdekken dat er in Emmen nog veel meer plekken zijn die op het gebied van vrede en gerechtigheid bijzonder zijn. Eigenlijk raakt de echte pelgrim dus nooit uitgekeken. 

Vanaf januari ligt dit boekje bij alle kerken en geloofsgemeenschappen die lid zijn van de Raad en in de bibliotheek, bij de VVV en in de Evangelische boekhandel  U kunt het boekje gratis meenemen! Bij het secretariaat van de Raad zijn meerdere  exemplaren te verkrijgen. Dit boekje is ook geschikt voor klassen uit het voortgezet onderwijs als project naar 4 en 5 mei.

Informatie: baptist@hetnet.nl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl