Apeldoorn, 16 december 2017: Samen Bijbellezen

In het kader van Serious Request, heeft de Protestantse Gemeente Apeldoorn, samen met de RK Emmausparochie het idee uitgewerkt om te komen tot een actie: Samen Bijbellezen. Mensen wordt gevraagd 10 minuten uit de bijbel te lezen in de vorm van een estafette. Er wordt continu doorgelezen, dag en nacht. Elke lezer brengt wat (sponsor-)geld mee. Voor elke te lezen minuut 1 euro. Die euro gaat naar de bovengenoemde actie. Zo hoopt de organisatie 6600 euro op te brengen.

De actie duurt bijna 5 dagen. 110 uur om precies te zijn. Op zaterdag 16 december geeft burgemeester John Berends om 10.00 uur de aftrap door de eerste 10 minuten voor te lezen. We eindigen op woensdag om 24.00 uur. Het lezen vindt plaats in en naast de OLV- (voormalige Maria-)kerk. Een wereldrecord? Officieus wel als de 110 uur wordt volgemaakt.

Daar zijn verspreid over de dagen en nachten 660 lezers voor nodig en natuurlijk de nodige vrijwilligers! Dat is een hele uitdaging. Daarom vraagt de Protestantse Gemeente Apeldoorn mensen (met hun organisatie) om mee te doen. Rond het bijbellezen is er een koffiehoek, de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken, een gesprekje aan te gaan en zullen er ook diverse activiteiten plaats vinden die samenhangen met Advent, waaronder een grote Sing-Along. 

Opgeven en informatie via: www.wereldrecordbijbellezen.nl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl