Laatste levenfase

De vierde levenfase is een belangrijk thema voor de Raad. In 2018 zal een publicatie rond dit thema verschijnen. Het nummer verschijnt in de reeks Oecumenisch Bulletin/Oecumenische Bezinning. Voorintekenen op deze publicatie is mogelijk door een mail te sturen naar rvk@raadvankerken.nl


De uitgave kost bij 40 exemplaren € 2,50 euro per ex.; bij 20 exemplaren € 3,50 per ex.; bij 10 exemplaren € 4,00 per ex.; bij 5 exemplaren € 4,50 per exemplaar. Een los exemplaar zal naar verwachting rond de € 6,00 gaan kosten. (Alle prijzen incl. portokosten.)

Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u bestellen vóór 1 februari 2018.

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan