Leeuwarden, 3 december 2017: Voorbereiding Taize

De 40ste! – editie van de Europese Jongerenpelgrimage van Vertrouwen, die elk jaar tussen Kerst en Nieuw door de Taizé-gemeenschap wordt georganiseerd, vindt eind 2017 plaats in het Zwitserse Bazel, van 28 december 2017 tot 1 januari 2018. Jongeren uit heel Europa en de rest van de wereld worden dan tussen Kerstmis en Nieuwjaar ontvangen door de plaatselijke parochies en kerkgemeenschappen.


Als voorbereiding op deze ontmoeting organiseert de Raad van Kerken in Fryslân een voorbereidingsbijeenkomst op 3 december 2017 in de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden, aansluitend op de Taizé-viering. Deze voorbereidingsbijeenkomst is bedoeld voor de jongeren (tussen 16 en 30 jaar) die naar Bazel gaan en jongeren die dit nog overwegen. We kunnen kennismaken met elkaar, afspraken maken over mogelijkheden van vervoer en allerlei andere zaken. Zie ook de uitnodiging [PDF].


Deze Taizéreis is voor de Raad van Kerken Fryslān onderdeel van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, het concept van de Wereldraad van Kerken voor de komende jaren. De Raad van Kerken Fryslān heeft ervoor gekozen geen raad te willen zijn die enkel vergadert. We hopen ook zelf een weg te gaan geļnspireerd door spiritualiteit en oog voor de sociaal ethische vragen in onze samenleving waarbij het gaat om de zorg om onze naaste. Vandaar de start met een jaarlijks provinciale viering in de Week van Gebed voor Eenheid.


De Raad van Kerken Fryslān heeft de keus gemaakt ook zelf een Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede te willen gaan en deze niet te presenteren als een leuk idee voor uw raad of achterban. Natuurlijk zien we er naar uit om deze pelgrimage met zoveel mogelijk van u te gaan. Wij willen u daarom ook graag uitnodigen voor een Walk of Peace in Leeuwarden op donderdag 21 september a.s. In deze Walk ook juist de verbinding aangaan met mensen die zich in wijken van Leeuwarden betrokken zijn met hem en haar die leven in armoede. Als raad willen wij in ieder geval in gesprek gaan met mensen die leven in armoede of organisaties die daarmee hebben te maken, ook om te horen en uit te werken wat de kerken daarin voor rol kunnen spelen of blijven spelen.

Wij zien er naar uit om aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Alle jongeren willen we graag uitnodigen voor een internationale pelgrimage door mee te gaan naar de Europese jongerenontmoeting van Taizé in Bazel. We gaan er vanuit dat de spiritualiteit van Taizé goed aansluit bij de pelgrimage. Ook de broeders van Taizé hebben oog voor de wonden in de samenleving en willen juist in Bazel ook het belang van die eenheid van gerechtigheid en vrede ook, of juist, in Europa benadrukken om samen te komen op dit drielandenpunt van Zwitserland, Frankrijk en Duitsland.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl