Boer zoekt inkomen

De inkomens bij velen in de landbouw blijven achter bij het minimum. Daarom blijft de vraagbaak gehandhaafd, ook als de werkgroep Landbouw en Inkomen haar reguliere activiteiten afbouwt. De werkgroep meldt dat bij de presentatie van de bundel 'Het mocht geen naam hebben, maar wij gaven het een naam en een gezicht',  over armoede in de landbouw. 

De bundel verschijnt ter opluistering van het tienjarig jubileum van de werkgroep. Het boekje met 34 pagina's is opgedragen aan de verschillende religieuze congregaties en kerkelijke werkers in Nederland. Zij hebben het vooral mogelijk gemaakt dat de werkgroep haar werk kon uitvoeren.

Recente cijfers van het Landbouw Economisch Instituut geven aan dat 34 procent van de landbouwers een inkomen heeft dat onder de inkomensgrens van 22.000 euro per gezin valt. Veel mensen vullen hun inkomen aan door buiten het bedrijf te gaan werken. Per jaar stoppen 3000 tot 4000 bedrijven. Dat zijn 7 tot 8 bedrijven per dag. 

De werkgroep pleit in haar nalatenschap voor sociaal-economische veranderingen. 'Laten we alternatieven zoeken en afstappen van mega-ontwikkelingen en voedselimperia als megastallen en tuinbouwagglomeraties. Hierbij schaalgroottes vaststellen en ruimte laten voor kleine en middelgrote gezinsbedrijven. Boeren, burgers en politiek moeten kiezen voor een balans in de voedselproductie. Hierbij hoort een solidaire verdeling van grond, productierechten, productiebeheersing en sturing, en streven naar grondgebondenheid'. 

Arbeidspastor Peter Osendarp uit het bisdom Breda zegt onder meer in de bundel: 'Vanuit mijn achtergrond richt ik mij vooral op de kerken, maar ook op politieke partijen. Het gaat mij daarbij vooral om het bestrijden van het neoliberale voedselregime gericht op de wereldmarkt als ordenend principe'. 

Meer informatie www.landbouweninkomen.nl

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl