Filmpje over eerbied voor doden

Het moderamen van de Raad van Kerken heeft in een laatste vergadering gesproken over het belang van filmpjes op social media. Door film te gebruiken en te vloggen kan je op een andere manier mensen aanspreken. De filmpjes geven een directe manier om emotie en gevoel zichtbaar te maken. Het moderamen heeft het thema als onderwerp een plek gegeven op de longlist van de Raad. Dat betekent dat het ook daar nog een keer aan de orde komt.


Ondertussen zie je dat verschillende kerkelijke leiders de mogelijkheden van film ook in eigen kring gebruiken. Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en afgevaardigd vanuit de RK-Kerk naar de Raad van Kerken, gebruikt het om de essentie van Allerzielen onder woorden te brengen. Op zijn website van het bisdom is er recent een filmpje over geplaatst.


Klik hier.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl