Actuele prijsvraag Teylers

Teylers Stichting en het Teylers Godgeleerd Genootschap hebben een prijsvraag uitgeschreven over een zeer actueel oecumenisch thema. Ze vragen om een onderzoek naar de veranderingen in het denken over eenheid van de kerken vanaf circa 1970 tot nu.

Verwacht wordt een afzonderlijke verhandeling die ter publicatie wordt aangeboden dan wel een bundeling van reeds gepubliceerde studies waarvan het merendeel is verschenen in de drie jaren voorafgaand aan 1 mei 2011. In het laatste geval dient men tevens een nog ongepubliceerde, speciaal voor de prijsvraag geschreven, studie toe te voegen waarin de eerdere publicaties in een bredere academische context worden geplaatst.

Om voor beoordeling in aanmerking te komen dienen de antwoorden vóór 1 mei 2011 in het bezit zijn van Directeuren van Teylers Stichting, Spaar­ne 16, 2011 CH Haarlem. Volledige toelichtingen bij de prijsvraag en bij de bepalingen t.a.v. de procedure zijn te vinden in de brochure die op bovenstaand adres verkrijgbaar is alsmede op de website www.teylersmuseum.nl > home >het museum > dossiers. 

De beoordeling vindt plaats door de leden van het Godgeleerd Genootschap (prof. dr. H.L. Beck, dr. A.G. Hoekema, dr. V. Kal, prof. dr. M.J.J. Menken, prof. dr. E. Noort, mevr. prof. dr. E.G.E. van der Wall).

De prijs bestaat  uit een gouden erepenning op de stempel des Genoot­schaps geslagen. Voorts stelt een stichting die onbekend wenst te blijven een bedrag van € 4500 beschikbaar, uit te keren aan de inzender(s) van de bekroonde verhandeling(en) ter besteding naar eigen keuze.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl