Oecumenisch Platform Noord-Holland

Een ontmoetingsplek voor iedereen die de oecumene een warm hart toedraagt

Per 1 januari 2017 is de Provinciale Raad van Kerken Noord-Holland opgeheven. Een aantal leden van de oude Raad vond het jammer dat het netwerk in Noord-Holland zou verdwijnen en besloot een opvolger voor te bereiden.

Het Oecumenisch Platform NH wil door het organiseren van een aantal activiteiten en met een digitaal platform een ontmoetingsplek creëren ter inspiratie en om ervaringen met elkaar te delen. Hiermee willen we voorkomen dat kerken op een eilandje gaan zitten, in een tijd dat we elkaar zowel waar het gaat om geloven, als ook in het actief zijn in de samenleving zo nodig hebben. De Stichting OSMA (Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland) is bereid ons hierbij te sponsoren en Kor Berghuis als opbouwwerker beschikbaar te stellen.

Omschrijving van de huidige situatie
De plaatselijke Raden van Kerken staan onder druk en de Instutionele Oecumene heeft het niet makkelijk. De Kerken krimpen en er zijn minder professionals die zorgen voor een verticale kennisdeling en netwerkvorming. Lokale Oecumenische activiteiten komen wel van de grond en floreren. We vinden het belangrijk deze met elkaar te blijven verbinden en deze initiatieven ook een platform te geven, zodat ook anderen er ook kennis van kunnen nemen.

Visie (en) Missie
Een visie maakt duidelijk dat het zó niet blijven kan en mag. Zij geeft globaal de richting aan waar we naar toe willen, waar ons verlangen naar uit gaat en helpt ons een koers uit te zetten, op koers te blijven of deze bij te stellen. Een visie daagt uit en vraagt er, als het ware, om waargemaakt te worden.

Doelgroep
Onze doelgroep bestaat uit de lokale Raden van Kerken, plaatselijke oecumenische initiatieven, predikanten en pastores en overige belangstellenden.

Lees de gehele tekst via deze link: Startformulier Oecumenisch Platform NH.

Afbeelding: kerk in Bergen (N.-H.). Foto: Beeldbank PKN.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl